Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Møre og Romsdal

Adresse: LHL Møre og Romsdal
Nedreskodjevegen 1
6260 SKODJE
Tlf: 91769976 Mobil: 91 76 99 76 E-post:
Bankkonto: Facebook-side: https://www.facebook.com/LhlMoreOgRomsdal Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Odd Arne Grande Brukerrep. kommunalt råd, Leder fylkesstyret, Likepersonskoordinator fylkesstyret 91 76 99 76
Charles Eriksen Brukermedvirkningskoordinator, Styremedlem fylkesstyret 91 16 39 71
Inger Lise Råket Fylkesstudieleder 92 60 41 94
Bente Karen Grebstad Molnes Leder valgkomite fylket 95 18 77 22
Eilif Olden Medlem valgkomite fylke 95 96 25 40
Bjørn Støylen Medlem valgkomite fylke 95 23 93 47
Anita Karin Hjelseth Vølen Sekretær, Styremedlem fylkesstyret 47 33 97 16
Marina Høydal Skare Styremedlem fylkesstyret 46 41 98 85
Aud Kari Misfjord Vara valgkomite fylke 95 73 35 74