Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Møre og Romsdal

Adresse: LHL Møre og Romsdal
Nedreskodjevegen 1
6260 SKODJE
Tlf: 91769976 Mobil: 91769976
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Odd Arne Grande Fylkesutvalgsleder grandeoddarne@gmail.com 91769976 91769976
Atle Melle 1 Varamedlem atlemelle@gmail.com 70066555 92029050
Ann-Mari Aspeseter Lunde 1 Varamedlem am.a.lunde@gmail.com 98023277 98023277
Aud Kari Misfjord Fylkesstudieleder, Nestleder fylkesutvalg audkarimisfjord@gmail.com 95733574 95733574
Nils Inge Herskedal Leder valgkomite fylke nilsherske@tussa.com 90053834 90053834
Per-Svenning Leine Likepersonskoordinator fylkesutvalg per.leine@outlook.com 48066182
Sigrid Bjøringsøy Styremedlem fylkesutvalg sigridbjo@hotmail.com 90036740
Sigmund Nymark Styremedlem fylkesutvalg sigmund.nymark@gmail.com 70086594 41932875