Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er det 15 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 76 99 76
Adresse
Nedreskodjevegen 1, 6260 SKODJE
Org.nr:
971 516 119

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Odd Arne Grande Leder 91 76 99 76
Asle John Giske IT-kontakt/Medlemsregister 90 15 75 94
Inger Lise Råket IT-kontakt/Medlemsregister 92 60 41 94
Evy Helen Villadsen Styremedlem 48 23 31 66
Marina Skare Styremedlem 46 41 98 85
Inger Lise Råket Studieleder 92 60 41 94
Charles Eriksen Brukermedvirkningsansvarlig 91 16 39 71
Marina Skare Likepersonskoordinator 46 41 98 85
Asle John Giske 1. varamedlem 90 15 75 94

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Bjørn Harald Støylen Leder 95 23 93 47
Bente Karen Molnes Medlem 95 18 77 22
Eilif Olden Medlem 95 96 25 40
Aud Kari Misfjord 1. varamedlem 95 73 35 74