Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Møre og Romsdal

Adresse: LHL Møre og Romsdal
Furuveita 65
6611 FURUGRENDA
Tlf: 95368997 Mobil: 95368997
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Anders Johnsen Fylkesutvalgsleder 95368997
Otto Magne Strømmegjerde 1. varamedlem fylkesutvalget 71481478 99269923
Evy Helen Villadsen 2. varamedlem fylkesutvalget 48233166 48233166
Venke Pedersen Fylkesstudieleder 94038917
Odd Arne Grande Likepersonskoordinator fylkesutvalg 91769976 91769976
Sigrid Bjøringsøy Medlem valgkomite fylke 90036740
Eilif Olden Medlem valgkomite fylke 99537455 95962540
Bente Karen Grebstad Molnes Medlem valgkomite fylke 95187722
Gunnhild Else Ringstad Styremedlem fylkesutvalg 70261134 47664219
Charles Eriksen Styremedlem fylkesutvalg 91163971
Bjørn Støylen Vara valgkomite fylke 95239347 95239347