Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal er det 16 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 76 99 76
Adresse
Nedreskodjevegen 1, 6260 SKODJE
Org.nr:
971 516 119

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Odd Arne Grande Leder 91 76 99 76
Anita Karin Hjelseth Vølen Styremedlem 47 33 97 16
Charles Eriksen Styremedlem 91 16 39 71
Marina Høydal Skare Styremedlem 46 41 98 85
Anita Karin Hjelseth Vølen Sekretær 47 33 97 16
Inger Lise Råket Studieleder 92 60 41 94
Charles Eriksen Brukermedvirkningskoordinator 91 16 39 71
Odd Arne Grande Brukerrepresentant 91 76 99 76
Odd Arne Grande Likepersonskoordinator 91 76 99 76
Evy Helen Villadsen 1. Varamedlem 48 23 31 66
Aud Kari Misfjord Vara valgkomite fylke (S) 95 73 35 74
Bente Karen Grebstad Molnes Leder valgkomite fylket (S) 95 18 77 22
Bjørn Støylen Medlem valgkomite fylke (S) 95 23 93 47
Eilif Olden Medlem valgkomite fylke (S) 95 96 25 40