Hopp direkte til innhold

LHL Møre og Romsdal

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Møre og Romsdal

Adresse: LHL Møre og Romsdal
Furuveita 65
6611 FURUGRENDA
Tlf: 95368997 Mobil: 95368997
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Anders Johnsen Fylkesutvalgsleder andersj1957@outlook.com 95368997
Otto Magne Strømmegjerde 1. varamedlem fylkesutvalget ottomagnes@gmail.com 71481478 99269923
Evy Helen Villadsen 2. varamedlem fylkesutvalget evylen4@msn.com 48233166 48233166
Venke Pedersen Fylkesstudieleder venkep@hotmail.no 94038917
Odd Arne Grande Likepersonskoordinator fylkesutvalg grandeoddarne@gmail.com 91769976 91769976
Sigrid Bjøringsøy Medlem valgkomite fylke sigridbjo@hotmail.com 90036740
Eilif Olden Medlem valgkomite fylke eilif.olden@hotmail.com 99537455 95962540
Bente Karen Grebstad Molnes Medlem valgkomite fylke bente@molnes.no 95187722
Gunnhild Else Ringstad Styremedlem fylkesutvalg gunn-els@online.no 70261134 47664219
Charles Eriksen Styremedlem fylkesutvalg charles.eriksen@yahoo.no 91163971
Bjørn Støylen Vara valgkomite fylke bjorn@stoylen.no 95239347 95239347