Hopp direkte til innhold

LHL Stamsund

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Stamsund

Adresse: LHL Stamsund
Vestfjordgt 27
8340 STAMSUND
Tlf: 76089666 Mobil: 90603076
E-post: Bankkonto: 46312029472
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Anders Bjellaanes Leder i lokallag anders.bjellaanes@outlook.com 90603076
Kirsten Henningsen 1 Varamedlem 76089582 91694789
Inger Robertsen 2. vara ingersrobertsen@hotmail.com 97526828
Marit Johansen IT-kontakt/medlemsregister, Studieleder lokallag m-jo6@online.no 91125447
Gunnar Larsen Kasserer gunnar.larsen@lofotkraft.net 76089580 99643354
Grete Holm Likepersonsansv. lokallag, Vara valgkomite lokallag holm.grete@yahoo.no 76080329 90638750
Jan-Robert Butter Simonsen Medlem valgkomite lokallag jan@simbeg.no 40102828
Tordis H Skaue Medlem valgkomite lokallag 41655650
Ann Karin Steinbakk Wenberg Nestleder lokallag Anka-w@online.no 97759787
Arild Karlsen Sekretær karlsenarild@hotmail.com 99155704
Tove Martnes Andersen Styremedlem lokallag tove.martnes.andersen@gmail.com 76082744 99532952
Per Olav Pettersen Styremedlem lokallag pettersen137@gmail.com 47968008
Arnhild Rasmussen Vara valgkomite lokallag 76087483 99538805

Våre aktiviteter