Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Trettliveien 23
8011 BODØ
Tlf: 47232041 Mobil: E-post:
Bankkonto: 4609 20 58816 Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Sigbjørn Berg Leder fylkesstyret 48 04 97 56
Hugo Martinsen 2. varamedlem fylkesstyret 41 48 64 71
Frank Lauritz Jensen Brukermedvirkningskoordinator, Styremedlem fylkesstyret 91 63 12 54
Wanja Wennberg Brukerrep. kommunalt råd, Likepersonskoordinator fylkesstyret, Styremedlem fylkesstyret 97 17 58 13
Edmund Harald Dahle Brukerrep. kommunalt råd, Styremedlem fylkesstyret 90 84 10 15
Sissel Olderskog Fylkesstudieleder, Nestleder fylkesstyret 94 89 85 15
Hedda Vikan Seljeseth IT-kontakt/medlemsregister 47 23 20 41
Hans-Arild Jensen Styremedlem fylkesstyret 99 04 93 88

Våre aktiviteter