Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

I Nordland er det 22 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Sigbjørn Berg Leder 48 04 97 56
Sissel Olderskog Nestleder 94 89 85 15
Hedda Vikan Seljeseth IT-kontakt/Medlemsregister 47 23 20 41
Frank Lauritz Jensen Styremedlem 91 63 12 54
Hugo Martinsen Styremedlem 41 48 64 71
Ruth Thoresen Styremedlem 95 81 13 70
Wanja Wennberg Styremedlem 97 17 58 13
Sissel Olderskog Studieleder 94 89 85 15
Frank Lauritz Jensen Brukermedvirkningsansvarlig 91 63 12 54
Wanja Wennberg Brukerrepresentant 97 17 58 13
Wanja Wennberg Likepersonskoordinator 97 17 58 13
Renee` Tennås 1. varamedlem 90 58 01 26
Astrid Eldorsen 2. varamedlem 95 14 99 74

Aktiviteter og arrangementer