Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

I Nordland er det 21 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Adresse
Skeidalen 14, 8070 BODØ

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Sigbjørn Berg Leder fylkesstyret 48 04 97 56
Renee` Tennås 1. varamedlem fylkesstyret 90 58 01 26
Astrid Eldorsen 2. varamedlem fylkesstyret 95 14 99 74
Frank Lauritz Jensen Brukermedvirkningskoordinator Styremedlem fylkesstyret 91 63 12 54
Wanja Wennberg Brukerrep. kommunalt råd Likepersonskoordinator fylkesstyret Styremedlem fylkesstyret 97 17 58 13
Sissel Olderskog Fylkesstudieleder Nestleder fylkesstyret 94 89 85 15
Hedda Vikan Seljeseth IT-kontakt/medlemsregister 47 23 20 41
Hugo Martinsen Styremedlem fylkesstyret 41 48 64 71
Ruth Thoresen Styremedlem fylkesstyret 95 81 13 70