Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Skeiddalen 14
8070 BODØ
Tlf: 41559309 Mobil:
E-post: Bankkonto: 46092058816
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Ruth Langbakk Fylkesutvalgsleder 48131070 48131070
Pauline Mellingen 1. varamedlem fylkesutvalget 75518369 90035511
Edmund Harald Dahle 2. varamedlem fylkesutvalget 90841015 90841015
Hjalmar Ingolf Johnsen Likepersonskoordinator fylkesutvalg 92669721
Sigbjørn Berg Styremedlem fylkesutvalg 76151355 48049756
Marianne Botn Styremedlem fylkesutvalg 41122135 41122135

Våre aktiviteter