Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Skeiddalen 14
8070 BODØ
Tlf: 41559309 Mobil:
E-post: Bankkonto: 46092058816
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Ruth Langbakk Fylkesutvalgsleder ruth.langbakk@hotmail.com 48131070 48131070
Pauline Mellingen 1. varamedlem fylkesutvalget pma-mell@online.no 75518369 90035511
Edmund Harald Dahle 2. varamedlem fylkesutvalget edmund.dahle@gmail.com 90841015 90841015
Hjalmar Ingolf Johnsen Likepersonskoordinator fylkesutvalg hjalmar48@gmail.com 92669721
Sigbjørn Berg Styremedlem fylkesutvalg sigbjorn.berg@trollfjord.no 76151355 48049756
Marianne Botn Styremedlem fylkesutvalg marihbo@online.no 41122135 41122135

Våre aktiviteter