Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Trettliveien 23
8011 BODØ
Tlf: 47232041 Mobil: E-post:
Bankkonto: 4609 20 58816 Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Tor J Strand Fylkesutvalgsleder 48 06 70 00
Edmund Harald Dahle 1. varamedlem fylkesutvalget 90 84 10 15
Wanja Wennberg 2. varamedlem fylkesutvalget 97 17 58 13
Sissel Olderskog Fylkesstudieleder 94 89 85 15
Hedda Vikan Seljeseth IT-kontakt/medlemsregister 47 23 20 41
Hans-Arild Jensen Likepersonskoordinator fylkesutvalg 99 04 93 88
Svein Magne Berggren Medlem valgkomite fylke 41 24 30 02
Sigbjørn Berg Styremedlem fylkesutvalg 48 04 97 56
Pauline Mellingen Styremedlem fylkesutvalg 90 03 55 11

Våre aktiviteter