Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Nordland

I Nordland er det 22 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

  • E-post:
  • Kontonummer: 4609 20 58816
Styre
Navn Verv E-post Mobil
Sigbjørn Andreas Berg Leder 48 04 97 56
Sissel Nina Johanne Olderskog Nestleder Studieleder 94 89 85 15
Hedda Seljeseth IT-kontakt/Medlemsregister 47 23 20 41
Frank Lauritz Jensen Styremedlem Brukermedvirkningsansvarlig 91 63 12 54
Hugo Andre Martinsen Styremedlem 41 48 64 71
Wanja Wennberg Styremedlem Brukerrepresentant Likepersonskoordinator 97 17 58 13
Renée Anne Tennås Medlem 90 58 01 26
Lena Elise Birgitte Almendingen 1. varamedlem 45 42 13 24
Hans Arild Jensen 2. varamedlem 99 04 93 88
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Roger Celius Leder 46 97 26 70