Hopp direkte til innhold

LHL Nordland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Nordland

Adresse: LHL Nordland
Skeiddalen 14
8070 BODØ
Tlf: 41559309 Mobil:
E-post: Bankkonto: 46092058816
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Tor J Strand Fylkesutvalgsleder 48067000
Edmund Harald Dahle 1 Varamedlem 90841015 90841015
Wanja Wennberg 2. Varamedlem 75912236 97175813
Sissel Olderskog Fylkesstudieleder 94898515
Hans-Arild Jensen Likepersonskoordinator fylkesutvalg 75188743 99049388
Svein Magne Berggren Medlem valgkomite fylke 41243002
Pauline Mellingen Styremedlem fylkesutvalg 75518369 90035511
Sigbjørn Berg Styremedlem fylkesutvalg, Fylkesstudieleder 76151355 48049756

Våre aktiviteter