Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Rogaland

I Rogaland er det 10 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

  • E-post:
  • Adresse: LHL Rogaland. , 4007 STAVANGER
Styre
Navn Verv E-post Mobil
Sigurd Jan Fanuelsen Leder 99 20 16 64
Vigdis Karin Curtis Nestleder 98 44 40 10
Per Asbjørn Bjelland Studieleder 48 25 73 32
Kari Eriksen Brukermedvirkningsansvarlig 41 64 15 17
Gry Tinnesand Likepersonskoordinator 90 77 93 66
Reidun Høiland 1. varamedlem 95 20 87 37
Morten Henry Dagsland 2. varamedlem 48 36 84 85
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Gunnar Hønningstad Leder 46 84 35 55
Terje Idsø Medlem 92 08 48 45
Tove Karin Høgemark Medlem 99 61 93 40