Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

I Rogaland er det 10 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
95 16 13 96
Adresse
LHL Rogaland, 0401 OSLO

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Gunnar Hønningstad Leder fylkesstyret 46 84 35 55
Reidun Bøe Høiland 2. varamedlem fylkesstyret 95 20 87 37
Vigdis Curtis Brukermedvirkningskoordinator 98 44 40 10
Per Asbjørn Bjelland Fylkesstudieleder 48 25 73 32
Gry Tinnesand Likepersonskoordinator fylkesstyret 90 77 93 66
Lilly-Karin Olsen Styremedlem fylkesstyret Nestleder fylkesstyret 47 75 54 96

Fylkesledere_rogaland1.jpg

Fylkesutvalget i Rogaland representert ved f.v Tor Nils Sægrov, Reidun Bøe Høiland, Per Asbjørn Bjelland, Lilly-Karin Olsen, Turi Sægrov, Gunnar Hønningstad. Ikke tilstede: Gloria Geier Stautland

Fylkesstyret i Rogaland ble valgt i mars 2019.

PROTOKOLL FRA LHL ROGALAND ÅRSMØTET 2019.pdf