Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesstyret i Rogaland ble valgt i mars 2019

Fylkesstyret i Rogaland

Fylkesutvalget i Rogaland representert ved f.v Tor Nils Sægrov, Reidun Bøe Høiland, Per Asbjørn Bjelland, Lilly-Karin Olsen, Turi Sægrov, Gunnar Hønningstad. Ikke tilstede: Gloria Geier Stautland 

 

PROTOKOLL FRA LHL ROGALAND ÅRSMØTET 2019.pdf

LHL Rogaland

Adresse: LHL Rogaland
LHL Rogaland
0401 OSLO
Tlf: 95161396 Mobil: 95 16 13 96 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Gunnar Hønningstad Leder fylkesstyret 46 84 35 55
Turi Sægrov 1. varamedlem fylkesstyret 91 59 49 29
Gloria Stautland 2. varamedlem fylkesstyret 41 56 68 85
Tor Sægrov Brukermedvirkningskoordinator 91 59 49 29
Per Asbjørn Bjelland Fylkesstudieleder 48 25 73 32
Reidun Bøe Høiland Likepersonskoordinator fylkesstyret 95 20 87 37
Lilly-Karin Olsen Nestleder fylkesstyret, Styremedlem fylkesstyret 47 75 54 96