Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

I Rogaland er det 12 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
46 84 35 55
Adresse
LHL Rogaland. Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Sigurd Jan Fanuelsen Leder 99 20 16 64
Vigdis Curtis Nestleder 98 44 40 10
Per Asbjørn Bjelland Studieleder 48 25 73 32
Kari Salte Eriksen Brukermedvirkningsansvarlig 41 64 15 17
Gry Tinnesand Likepersonskoordinator 90 77 93 66
Reidun Bøe Høiland 1. varamedlem 95 20 87 37
Morten Henry Dagsland 2. varamedlem

Fylkesstyret i LHL Rogaland ble valgt 12. mars 2023.