Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Rogaland ble valgt i mars 2019

Fylkesledere_rogaland.jpg

Fylkesutvalget i Rogaland representert ved f.v Tor Nils Sægrov, Reidun Bøe Høiland, Per Asbjørn Bjelland, Lilly-Karin Olsen, Turi Sægrov, Gunnar Hønningstad. Ikke tilstede: Gloria Geier Stautland 

LHL Rogaland

Adresse: LHL Rogaland
LHL Rogaland
0401 OSLO
Tlf: 95161396 Mobil: 95161396
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Gunnar Hønningstad Fylkesutvalgsleder 46843555 46843555
Turi Sægrov 1 Varamedlem 51576076 91594929
Gloria Stautland 1 Varamedlem 41566885 41566885
Tor Sægrov Brukermedvirkningskoordinator 51570705 91594929
Per Asbjørn Bjelland Fylkesstudieleder 52829364 48257332
Reidun Bøe Høiland Likepersonskoordinator fylkesutvalg 95208737
Lilly-Karin Olsen Nestleder fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister, Styremedlem fylkesutvalg 47755496