Hopp direkte til innhold

LHL Kautokeino

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Kautokeino

Adresse: LHL Kautokeino
Pb 106
9521 KAUTOKEINO
Tlf: Mobil: 90735289
E-post: Bankkonto: 47403607432
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Ole H Jansen Brukerrep. kommunalt råd, Leder i lokallag, IT-kontakt/medlemsregister, Studieleder lokallag olehjansen@live.no 91516728
Karen Ellen Hætta Siri 2. vara gaiesiri@yahoo.no 91857618
Inger Anne O Hætta Instruktør trim og turgrupper, Likepersonsansv. lokallag iaoheatta@gmail.com 78486449 41433811
Karine Hætta Kasserer karinehetta@hotmail.com 78486228 91565982
Mats Steinfjell Leder i valgkomite lokallag mats.steinfjell@online.no 94887930 94887930
Ellen Anne H. Eira Medlem valgkomite lokallag 78486352 97001170
Susanne Elisabeth Siri Nestleder lokallag, Instruktør trim og turgrupper elebette@hotmail.com 95277737
Elen Klausine Bongo Styremedlem lokallag ebongo@online.no 97666774 97666774
Toril Hætta Styremedlem lokallag 78486528 90188850
Isak Isaksen Hætta Varamedlem lokal/fylkesstyre isakh@start.no 78486528 41469697

Våre aktiviteter