Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Troms og Finnmark

Adresse: LHL Troms og Finnmark
Renså 65
9445 TOVIK
Tlf: Mobil: 97 95 56 38 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Marit Myklevoll Leder fylkesstyret 97 95 56 38
Paul Christian Dahlø 1. varamedlem fylkesstyret 97 71 87 00
Tor Halvard Olsen 2. varamedlem fylkesstyret 91 33 50 51
Eeva Randell Brukermedvirkningskoordinator, IT-kontakt/medlemsregister 90 51 86 41
Anita Brækkan Remme Fylkesstudieleder 90 04 71 25
Svein Westvik Leder valgkomite fylket 48 23 10 83
Målfrid Irene Mikkola Likepersonskoordinator fylkesstyret 46 63 07 37
Bodil Slettli Medlem valgkomite fylke 95 18 45 45
Anne Marie Nilsen Medlem valgkomite fylke 41 49 33 21
Melissa Birkeland Styremedlem fylkesstyret 94 25 97 86
Hermund Dalvik Styremedlem fylkesstyret, IT-kontakt/medlemsregister 41 30 09 22
Oddrun Irene Kristiansen Vara valgkomite fylke 91 54 14 87