Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Troms og Finnmark

Adresse: LHL Troms og Finnmark
Renså 65
9445 TOVIK
Tlf: Mobil: 97955638
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Marit Myklevoll Fylkesutvalgsleder 97955638 97955638
Paul Christian Dahlø 1. varamedlem fylkesutvalget 97718700
Tor Halvard Olsen 2. varamedlem fylkesutvalget 91335051
Anita Brækkan Remme Fylkesstudieleder 90047125 41354727
Svein Westvik Leder valgkomite fylke 48231083 48231083
Målfrid Irene Mikkola Likepersonskoordinator fylkesutvalg 95277262 46630737
Bodil Slettli Medlem valgkomite fylke 78431043 95184545
Anne Marie Nilsen Medlem valgkomite fylke 77715392 41493321
Hermund Dalvik Styremedlem fylkesutvalg 41300922 41300922
Tor Bosch Styremedlem fylkesutvalg 90132560 90132560
Oddrun Irene Kristiansen Vara valgkomite fylke 91541487