Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

I Troms og Finmark er det 34 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
97 71 87 00
Adresse
v/Paul Dahlø, 9309 FINNSNES

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Paul Christian Dahlø Leder 97 71 87 00
Anita Brækkan Remme Nestleder +4790047125
Anita Brækkan Remme IT-kontakt/Medlemsregister +4790047125
Melissa Birkeland Styremedlem 94 25 97 86
Viktor Johnsen Styremedlem 98 41 76 33
Anita Brækkan Remme Studieleder +4790047125
Eeva Randell Brukermedvirkningsansvarlig 90 51 86 41
Tore Dagfinn Løkke Likepersonskoordinator 90 06 18 88
Finn Edgar Michalski 1. varamedlem 90 74 36 79
Tor Halvard Olsen 2. varamedlem 91 33 50 51

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Svein Westvik Leder 48 23 10 83
Bodil Slettli Medlem 95 18 45 45
Hermund Dalvik Medlem 41 30 09 22
Anne-Marie Nilsen 1. varamedlem 90 22 49 71

Aktiviteter og arrangementer