Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

I Troms og Finmark er det 34 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
97 71 87 00
Adresse
v/Paul Dahlø, 9309 FINNSNES

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Paul Christian Dahlø Leder 97 71 87 00
Anita Remme Nestleder +4790047125
Anita Remme IT-kontakt/Medlemsregister +4790047125
Melissa May-Lisbeth Birkeland Styremedlem 94 25 97 86
Viktor Helmer Stein Johnsen Styremedlem 98 41 76 33
Anita Remme Studieleder +4790047125
Eeva Elisabet Randell Brukermedvirkningsansvarlig 90 51 86 41
Tore Dagfinn Løkke Likepersonskoordinator 90 06 18 88
Finn Edgar Michalski 1. varamedlem 90 74 36 79
Tor Halvard Olsen 2. varamedlem 91 33 50 51