Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Troms

Adresse: LHL Troms
LHL Troms
9445 TOVIK
Tlf: 95161396 Mobil: 95161396
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Marit Myklevoll Fylkesutvalgsleder 97955638 97955638
Paul Christian Dahlø 1 Varamedlem 97718700
Svein Westvik 2. vara 48231083 48231083
Tor Bosch Fylkesstudieleder 90132560 90132560
Odd Solberg Leder valgkomite fylke 93049099 93049099
Eeva Randell Likepersonskoordinator fylkesutvalg 90518641 90518641
Hermund Dalvik Styremedlem fylkesutvalg 41300922 41300922
Finn Edgar Michalski Styremedlem fylkesutvalg 77720948 90743679