Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark

I Troms og Finmark er det 34 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
97 95 56 38

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Marit Myklevoll Leder 97 95 56 38
Eeva Randell IT-kontakt/Medlemsregister 90 51 86 41
Hermund Dalvik IT-kontakt/Medlemsregister 41 30 09 22
Hermund Dalvik Styremedlem 41 30 09 22
Melissa Birkeland Styremedlem 94 25 97 86
Anita Brækkan Remme Studieleder +4790047125
Eeva Randell Brukermedvirkningskoordinator 90 51 86 41
Målfrid Irene Mikkola Likepersonskoordinator 46 63 07 37
Paul Christian Dahlø 1. Varamedlem 97 71 87 00
Tor Halvard Olsen 2. Varamedlem 91 33 50 51
Anne Marie Nilsen Medlem valgkomite fylke (S) 41 49 33 21
Bodil Slettli Medlem valgkomite fylke (S) 95 18 45 45
Oddrun Irene Kristiansen Vara valgkomite fylke (S) 91 54 14 87
Svein Westvik Leder valgkomite fylket (S) 48 23 10 83