Hopp direkte til innhold

LHL Nordreisa

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Nordreisa

Adresse: LHL Nordreisa
Postboks 7
9156 STORSLETT
Tlf: Mobil: 90859422
E-post: Bankkonto: 47402703101
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Terje Hildonen IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag hildonen@online.no 90859422 90859422
Elisabeth Josefsen 1 Varamedlem 77696993 41658818
Ingrid Johansen 2. vara 41208689
Hugo Bjørnnes 3. Varamedlem hugo@dinvarme.no 77764952 90025194
Ella Marie Halvorsen Instruktør trim og turgrupper ella.halvorsen@gmail.com 91723064
Johannes Wiik Instruktør trim og turgrupper 95082461 95082461
Liv Barstad Andersen Instruktør trim og turgrupper torliv@hotmail.no 77765013 99447258
Elly Katrine Hansen Instruktør trim og turgrupper 77767129 98623736
Margareth Vangen Instruktør trim og turgrupper ma-van@online.no 90589721
Torild J Nordstrøm Instruktør trim og turgrupper torild19212@hotmail.no 77765867 95936947
Alvin Jakobsen Instruktør trim og turgrupper 77764945 97756137
Ellinor Amundsgård Kasserer ellinor@nordtroms.net 97601517
Turid V A Olsen Kontaktperson LHL senter 95084466 95004387
Lillian Hammervoll Leder i valgkomite lokallag 97680964 97680964
Ingar Elvebakken Studieleder lokallag, Brukerrep. kommunalt råd ingarelv@online.no 91342701 91342701
Karin Andersen Styremedlem lokallag 91766330
Margareth Reiersen Styremedlem lokallag, Vara brukermedvirkning komm. råd ma-reier@nordtroms.net 77766395 45254703

Våre aktiviteter