Hopp direkte til innhold

LHL Holtålen

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Holtålen

Adresse: LHL Holtålen
Skordalsvegen 30
7380 ÅLEN
Tlf: Mobil: 99296832
E-post: Bankkonto: 43551453694
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Irene Skårdal Leder i lokallag ireneskordal@outlook.com 99296832 99296832
Åse Landstad Reitan 1 Varamedlem, Varamedlem lokal/fylkesstyre aasela.reitan@gauldalen.no 72417756 95230203
Elling Nyrønning 2. vara, Varamedlem lokal/fylkesstyre ellingnyronning@icloud.com 72417855 92237588
Jon Andeers Grytbakk Kasserer jangry@online.no 99512186
May Petra Hov Leder i valgkomite lokallag maypetrahov@gmail.com 48233245
Jorunn Wigaard Eidet Likepersonsansv. lokallag jorunn.eidet@gmail.com 72415500 41470889
Per Jensås Medlem valgkomite lokallag 72415159 99040361
Lars Ellif Hofstad Sekretær lehofstad@gmail.com 91740798
Jenny Langeng Studieleder lokallag, Instruktør trim og turgrupper jenny.langeng@gmail.com 99584324

Våre aktiviteter