Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Trøndelag

I Trøndelag er det 40 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

  • E-post:
  • Adresse: Moe Roger Wiktor, 7091 TILLER
Styre
Navn Verv E-post Mobil
Roger Wiktor Moe Leder 90 10 96 00
Astrid Marie Bakken Nestleder IT-kontakt/Medlemsregister 48 21 45 71
Guri Minnie Sagvik Styremedlem Studieleder 47 38 63 73
Torill Engan Styremedlem 97 52 15 35
Bente Grimstad Studieleder 90 92 57 66
Asbjørn Hellem Brukermedvirkningsansvarlig 98 47 43 01
Knut Atle Aarbu Likepersonskoordinator 45 50 75 78
Bente Iren Gåsbakk Likepersonsansvarlig 41 24 80 44
Karen Jorid Uthus Varamedlem 41 40 60 70
Sissel Jorid Hognes Varamedlem 92 60 37 34
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Johan Edvard Olsborg Leder 90 20 49 78
Astrid Marie Bakken Medlem 48 21 45 71
Kåre Bjerkan Medlem 97 98 56 41
Morten Gunnes Varamedlem 99 04 63 52