Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Trøndelag

Adresse: LHL Trøndelag
Martin Kregnes veg 32
7091 TILLER
Tlf: Mobil: 90 10 96 00 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Roger Dragsten Moe Leder fylkesstyret 90 10 96 00
Kåre Heggdal 1. varamedlem fylkesstyret 91 62 29 84
Øystein Geving Bjørnes 2. nestleder sentralstyret 97 97 60 89
Bente Iren Gåsbakk 2. varamedlem fylkesstyret 41 24 80 44
Knut Atle Aarbu 3. Varamedlem 45 50 75 78
Asbjørn Hellem Brukermedvirkningskoordinator 98 47 43 01
Torill Engan Fylkesstudieleder 97 52 15 35
Morten Gunnes Leder valgkomite fylket 99 04 63 52
Mali Øverkil Medlem valgkomite fylke 97 57 39 97
Johan Olsborg Medlem valgkomite fylke 90 20 49 78
Astrid Marie Bakken Nestleder fylkesstyret, Likepersonskoordinator fylkesstyret 48 21 45 71
Jan Arve Homstad Styremedlem fylkesstyret 90 69 49 09
Gunn Wold Vara valgkomite fylke 40 23 24 45