Hopp direkte til innhold

LHL Trøndelag

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Trøndelag

Adresse: LHL Trøndelag
Martin Kregnes veg 32
7091 TILLER
Tlf: Mobil: 90109600
E-post: Bankkonto: Facebook-side: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Roger Dragsten Moe Fylkesutvalgsleder 90109600 90109600
Kåre Heggdal 1. varamedlem fylkesutvalget 74278761 91622984
Øystein Geving Bjørnes 2. Nestleder sentralstyret 97976089 97976089
Bente Iren Gåsbakk 2. varamedlem fylkesutvalget 72850581 41248044
Knut Atle Aarbu 3. Varamedlem 45507578
Asbjørn Hellem Brukermedvirkningskoordinator 72528068 98474301
Torill Engan Fylkesstudieleder 97521535 97521535
Morten Gunnes Leder valgkomite fylke 99046352 99046352
Mali Øverkil Medlem valgkomite fylke 97573997
Johan Olsborg Medlem valgkomite fylke 72552692 90204978
Astrid Marie Bakken Nestleder fylkesutvalg, Likepersonskoordinator fylkesutvalg 48214571
Jan Arve Homstad Styremedlem fylkesutvalg 90694909 90694909
Gunn Wold Vara valgkomite fylke 73574842 40232445