Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde fra Trøndelag, Trondheim
Foto: Joshua Kettle, unsplash

LHL Trøndelag

LHL Trøndelag er fylkesstyre for alle lokallag i Trøndelag.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Lokallag i Trøndelag:

Kontakt oss

Styre
Navn Verv Mobil
Roger Wiktor Moe Leder 90 10 96 00
Astrid Marie Bakken Nestleder IT-kontakt/Medlemsregister 48 21 45 71
Asbjørn Hellem Styremedlem 98 47 43 01
Kjell Harald Engan Styremedlem 91 12 79 66
Sissel Jorid Hognes Studieleder 92 60 37 34
Lars Woldmo Brukermedvirkningsansvarlig 95 25 37 20
Knut Atle Aarbu Likepersonskoordinator 45 50 75 78
Bente Iren Gåsbakk Likepersonsansvarlig 41 24 80 44
Jan Arve Homstad Varamedlem 90 69 49 09
Wenche Aune Varamedlem 90 74 53 87
Valgkomité
Navn Verv Mobil
Johan Edvard Olsborg Leder 90 20 49 78
Astrid Marie Bakken Medlem 48 21 45 71
Kåre Bjerkan Medlem 97 98 56 41
Morten Gunnes Varamedlem 99 04 63 52