Hopp direkte til innhold

LHL Midtre Gauldal

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.

LHL Midtre Gauldal

Adresse: LHL Midtre Gauldal
Postboks 70
7291 STØREN
Tlf: Mobil: 95253720
E-post: Bankkonto: 43335179383
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Lars Woldmo Brukerrep. kommunalt råd, IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag 95253720 95253720
Grethe Wang 2. Varamedlem 95268484
Astrid Evelyn Aunøien Brukerrep. kommunalt råd, Nestleder lokallag 41244811 41244811
Alfhild Bergland Granmo Instruktør trim og turgrupper 99551212 99551212
Margot Hermo Instruktør trim og turgrupper 72435269 45405529
Egil Jon Myhre Instruktør trim og turgrupper 72435215 95751406
Kjell Digre Instruktør trim og turgrupper 95210547
Hans Petter Breiby Instruktør trim og turgrupper 92219932 90520602
Oddbjørg Aas Instruktør trim og turgrupper 72435179 97518051
Hans Atle Hinsverk Leder i valgkomite lokallag 72435397 94798118
Ole Jørgen Sommerseth Likepersonsansv. lokallag, Studieleder lokallag, Likepersonsansv. lokallag 72431444 95096641
Margit Grytdal Styremedlem lokallag 47619773 47619773
Ann Karin Merket Vara brukermedvirkning komm. råd 91583993 91583993
Magnhild Synnøve Storli Varamedlem lokal/fylkesstyre 72436422 41656155

Våre aktiviteter