Hopp direkte til innhold

LHL Midtre Gauldal

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte-, kar og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.

Bli medlem - du også.

 

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.

LHL Midtre Gauldal

Adresse: LHL Midtre Gauldal
Innlegget 7, 7290 Støren
7291 STØREN
Tlf: Mobil: 95 25 37 20 E-post:
Bankkonto: 4333 51 79383 Vipps-nummer: Gi din grasrotandel till LHL Midtre Gauldal
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Lars Woldmo Brukerrep. kommunalt råd, IT-kontakt/medlemsregister, Leder lokallag 95 25 37 20
Grethe Wang 2. Varamedlem 95 26 84 84
Astrid Evelyn Aunøien Brukerrep. kommunalt råd, Nestleder lokallag 41 24 48 11
Margot Hermo Instruktør trim og turgrupper 45 40 55 29
Egil Jon Myhre Instruktør trim og turgrupper 95 75 14 06
Kjell Digre Instruktør trim og turgrupper 95 21 05 47
Hans Petter Breiby Instruktør trim og turgrupper 90 52 06 02
Oddbjørg Aas Instruktør trim og turgrupper 97 51 80 51
Ole Jørgen Sommerseth Likepersonsansv. lokallag, Studieleder lokallag, Likepersonsansv. lokallag 95 09 66 41
Margit Grytdal Styremedlem lokallag 47 61 97 73
Ann Karin Merket Vara brukermedvirkning komm. råd 91 58 39 93
Magnhild Synnøve Storli Varamedlem lokal/fylkesstyret 41 65 61 55

Våre aktiviteter