Hopp direkte til innhold

LHL Nannestad og Gjerdrum

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.

LHL Nannestad og Gjerdrum

Adresse: LHL Nannestad og Gjerdrum
Magne Håvard Kogstad
2022 GJERDRUM
Tlf: Mobil: 90950511
E-post: Bankkonto: 16221556600
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Magne Håvard Kogstad IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag 90919434 90919434
Sven Birkenes 2. Varamedlem, IT-kontakt/medlemsregister 90680670
Bernhard Walter Løkenhagen Brukerrep. kommunalt råd 63999382 91707220
Ivar Bogetvedt Brukerrep. kommunalt råd 63990337 91567368
Odd M Johansen Brukerrep. kommunalt råd, Instruktør trim og turgrupper 63011668 41257898
Kari Anne Fredheim Brukerrep. kommunalt råd, Instruktør trim og turgrupper 63990344 91549241
Magne Vaskinn Instruktør trim og turgrupper 95927933
Olav Langørgen Instruktør trim og turgrupper 91841681 91841681
Kristian Bjørnsrud Instruktør trim og turgrupper 95150643 95150643
Kjell Sollien Instruktør trim og turgrupper 63998227 48110969
Wenche Merlid Jensen Instruktør trim og turgrupper 63990618 97432823
John Bringsli Instruktør trim og turgrupper, 1 Varamedlem 90950511 90950511
Håkon Pedersen IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær 91711481
Reidun Skåring Kasserer 63990452 99212234
Ingjerd Thorkildsen Leder i valgkomite lokallag 63995435 48221092
Eva Solfrid Tronrud Styremedlem lokallag 48253258 48253258
Mona Margrethe Engell Vara valgkomite fylke, Instruktør trim og turgrupper, Studieleder lokallag, Vara brukermedvirkning komm. råd 97631877

Våre aktiviteter