Hopp direkte til innhold

LHL Nannestad og Gjerdrum

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss.

Bli medlem - du også.

 

Tren med oss
Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når.

LHL Nannestad og Gjerdrum

Adresse: LHL Nannestad og Gjerdrum
Magne Håvard Kogstad
2022 GJERDRUM
Tlf: Mobil: 90 95 05 11 E-post:
Bankkonto: 1622 15 56600 Facebook-side: https://www.facebook.com/lhlnangje Vipps-nummer: Gi din grasrotandel till LHL Nannestad og Gjerdrum
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Magne Håvard Kogstad IT-kontakt/medlemsregister, Leder lokallag 90 91 94 34
Ann-Mari Brandsen 1 Varamedlem 97 68 42 13
Odd M Johansen 2. Varamedlem, Brukerrep. kommunalt råd, Instruktør trim og turgrupper 41 25 78 98
Ivar Bogetvedt Brukerrep. kommunalt råd 91 56 73 68
Magne Vaskinn Instruktør trim og turgrupper 95 92 79 33
Olav Langørgen Instruktør trim og turgrupper 91 84 16 81
Kristian Bjørnsrud Instruktør trim og turgrupper 95 15 06 43
Kjell Sollien Instruktør trim og turgrupper 48 11 09 69
John Bringsli Instruktør trim og turgrupper 90 95 05 11
Wenche Merlid Jensen Instruktør trim og turgrupper 97 43 28 23
Kari Anne Fredheim Instruktør trim og turgrupper, Brukerrep. kommunalt råd 91 54 92 41
Sven Birkenes IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær 90 68 06 70
Reidun Skåring Kasserer 99 21 22 34
Ingjerd Thorkildsen Leder valgkomite lokallag 48 22 10 92
Jan Kittelsbye Medlem valgkomite lokallag 90 92 95 89
Eva Solfrid Tronrud Nestleder lokallag 48 25 32 58
Mona Margrethe Engell Vara valgkomite fylke, Instruktør trim og turgrupper, Vara brukermedvirkning komm. råd, Studieleder lokallag 97 63 18 77

Våre aktiviteter