Hopp direkte til innhold

LHL Stjørdal

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Stjørdal - 10012503

Adresse: LHL Stjørdal
Yrkesv 6
7500 STJØRDAL
Tlf: Mobil: 97573997
Epost: Bankkonto: 15033576029

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Mali Øverkil IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag mali@fordal.no 97573997
Rolf O Gundersen Likemannsansv. lokallag rolf.gundersen@ntebb.no 74825585 92843406
Synneva Aas Mokkelbost 2. Varamedlem terje.mokkelbost@ntebb.no 74825829 98641475
Terje Mokkelbost Leder i valgkomite lokallag terje.mokkelbost@ntebb.no 74825829 95024991
Sonja Henriksen Studieleder lokallag sonja@ntebb.no 74837970 93228766
Inger Ragnhild Nilsen Styremedlem lokallag terje.lian@ktv.no 99108643 99108643
Kirsten Larsen Instruktør trim og turgrupper 74824334 90916796
Steinar Emil Larsen Instruktør trim og turgrupper, Varamedlem stla-ktv@getmail.no 99530086
Kjellaug Wråli Instruktør trim og turgrupper kjellaug.wraali@getmail.no 91362591 91362591
Ingebjørg Larsen Instruktør trim og turgrupper bjoera@hotmail.com 74826151 41336151
Per-Arve Aurheim Sekretær paaurheim@gmail.com 74803459 92634255
Ove Bruvoll Styremedlem lokallag, Lotterikontakt obruvoll@gmail.com 48186618
Svein Bjarne Holmen 3. Varamedlem svein.holmen@getmail.no 90164935 90164935

Våre aktiviteter