Hopp direkte til innhold

LHL Rogaland

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og lungesykdom samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Rogaland skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Rogaland ble valgt i mars 2015.

bilde av Kjellfrid Hamkvist, Per Asbjørn Bjelland, Terje Idsø, Gladys Salte og Lilly-Karin Olsen (Foto: Christopher Olssøn)Fylkesutvalget i Rogaland representert ved Kjellfrid Hamkvist, Per Asbjørn Bjelland, Terje Idsø, Gladys Salte og Lilly-Karin Olsen (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Rogaland - 10012000

Adresse: LHL Rogaland
LHL Rogaland
0028 OSLO
Tlf: 51565420 Mobil:
Epost: Bankkonto:

Kontaktpersoner:

Navn Verv Epost Telefon Mobil
Per Asbjørn Bjelland 2. Varamedlem per.bjelland@gmail.com 52829364 48257332
Gaute Nordgren Styremedlem fylkesutvalg gaute.nordgren@lyse.net 41005845
Gunnar Hønningstad Fylkesstudieleder gbhstad@online.no 46843555 46843555
Erling Simonsen Vara landsstyret erling.simonsen@gmail.com 51663955 40220748
Reidun Bøe Høiland Likemannskoordinator fylkesutvalg reidun.boe.hoiland@lyse.net 51433098 95208737
Terje Idsø Landsstyrerepresentant, Varamedlem terje.id@online.no 51744981 92084845
Lilly-Karin Olsen Vara landsstyret, Styremedlem fylkesutvalg lillykarin56@gmail.com 52717394 47755496
Kjellfrid Hamkvist Fylkesutvalgsleder, Landsstyrerepresentant khamk@broadpark.no 46967104 46967104
Aage Haver Leder valgkomite fylke aagehaver@gmail.com 51438313 92021500

Våre aktiviteter