Hopp direkte til innhold

LHL Midtre Gauldal

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss

Vi har trim- og treningstilbud. Se nederst på siden i kalenderen vår for hva, hvor og når.

LHL Midtre Gauldal - 10012416

Adresse: LHL Midtre Gauldal
Postboks 70
7291 STØREN
Tlf: Mobil: 95253720
E-post: Bankkonto: 4335179383
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Lars Kåre Woldmo IT-kontakt/medlemsregister, Leder i lokallag lars.woldmo@online.no 72431519 95253720
Grethe Wang 2. Varamedlem 95268484
Alfhild Bergland Granmo Instruktør trim og turgrupper 99551212 99551212
Marit Solveig Nordløkken Instruktør trim og turgrupper 93640696 93640696
Margot Hermo Instruktør trim og turgrupper 72435269 45405529
Egil Jon Myhre Instruktør trim og turgrupper Egil.myhre@gauldalen.no 72435215 95751406
Sigrid Husby Instruktør trim og turgrupper 72482749 92648787
Borghild Brudal Instruktør trim og turgrupper 90169293
Margit Grytdal Likemannsansv. lokallag sigrid.marie.grytdal@gauldalen.no 47619773 47619773
Magnhild Synnøve Storli Lotterikontakt storli.magnhild42@gmail.com 72436422 41656155
Astrid Evelyn Aunøien Nestleder lokallag, Brukerrep. kommunalt råd, Instruktør trim og turgrupper, Styremedlem lokallag astrid.aunoien@gauldalen.no 41244811 41244811
Ole Jørgen Sommerseth Studieleder lokallag ojsommer@live.no 72431444 95096641
Arvid Fossum Styremedlem lokallag 72436180 93879941
Kjell Digre Styremedlem lokallag 95210547
Solvor Enlid Varamedlem 48009276

Våre aktiviteter