Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Generalsekretær Mari Larsen mottar stående applaus under landsmøtet
Foto: LHL

Fremoverlent landsmøte

I forrige uke ble LHLs 29. ordinære landsmøte avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Det var en fullstappet sal med delegater fra hele landet, sentralstyret og ansatte i administrasjonen. Og jammen kom ikke også LHLs nye generalsekretær, Magne Wang Fredriksen!

Styreleder Else Magni Horten ønsket velkommen til landsmøte. I sin åpningstale pekte hun på at det har vært et utfordrende år, men at vi nå skal se fremover og rigge LHL for framtiden!

Else Magni Horten, styreleder LHL
Else Magni Horten, styreleder LHL

Selv om det har vært turbulent til tider, så skal vi være stolte av oss selv og det vi har fått til!

Hun hadde den store glede av å presentere LHLs nye generalsekretær, Magne Wang Fredriksen.

Magne Wang Fredriksen ny generalsekretær i LHL

Han starter i stillingen senest 1. januar 2025. Til stående applaus fra salen entret han podiet.

For en følelse det er å stå her og se utover denne forsamlingen som utgjør landsmøtet i denne organisasjonen, sa han rørt.

Magne fortalte historien om bestefaren Per som ble tatt til fange på Grini under 2. verdenskrig. Der fikk han tuberkulose.

– Han var litt skamfull over å ha den diagnosen. Jeg var 14 år da han døde. Jeg husker beholderne med oksygenet ved sengen, og jeg husker at mamma fortalte meg da bestemor døde at mormor og morfar hadde valgt å donere en betydelig sum til LHL fordi han hadde svært stor glede av det fellesskapet og for de som skulle komme etter. Han var på Glittre og Granheim og var en del av LHL-fellesskapet. Dette har vært med å vekte i denne ganske vanskelige situasjonen og valget jeg har stått i noen måneder, fortalte Magne.

Videre snakket han om det viktige fellesskapet som er i LHL.

– Mange her har opplevd en lignende historie og mange her har kjent på frykt, ensomhet og vonde følelser, fordi man brått fikk en helsesituasjon som påvirker hele livet. Ikke bare for dere selv, men og for familie og venner. Jeg antar at dere er her fordi at dere fant hjelp og støtte i dette fellesskapet som LHL består av. Dette fellesskapet som dere favner og er glade i og som dere velger å legge ned masse ressurser og tid i. Det mener jeg er en av de flotteste tingene med det norske samfunnet. Måten små og store samfunn rundt omkrig i Norge har blomstret og vokst på grunn av denne uegennyttige innsatsen som tusenvis av folk gjør for å bistå andre i små og store samfunn. Det er noe av det som engasjerer meg mest og som jeg har stor tro på. Og som jeg håper jeg kan tilføre noe i og forsterke i det arbeidet dere allerede gjør.

For meg er det dere som er hjertet i LHL.

– For meg er det alle dere som sitter her og alle folka dere representerer, tillitsvalgte, medlemmene dere hjelper og bistår og alle enkeltpersonene dere håndterer. Det vil være den største verdien, slik jeg ser det, i en interesseorganisasjon som nettopp LHL. Jeg har så stor tro på det frivillige arbeidet som gjøres i LHL.

Vi er viktige!

Mari Larsen fikk og trampeklapp for arbeidet hun har utført og utfører som generalsekretær, og hun synliggjorde i sin tale et fremoverlent og fremtidsrettet LHL.

– Det har nå gått et par år siden vi sto ved det viktige veiskille hvor vi tok den modige beslutningen om å fokusere på kjernen i LHL, nemlig medlemsorganisasjonen. Uten ansvar for klinikker og sykehusdrift, retter vi nå all innsats inn mot å arbeide for medlemmenes interesser på en sterkere og mer synlig måte. Det er ingen grunn til å stikke under en stol at det har vært en krevende tid, men vi har stått sammen og vi har kommet styrket ut av det. I 2024 er LHL en organisasjon med en stolt historie, og jeg våger påstanden, en fremtid full av muligheter. Vi er viktige og vi trengs!

Vi møtes til landsmøte i en tid med store endringer og utfordringer. Vi lever i en verden preget av krig og uro, demografiske endringer og kraftig teknologisk utvikling. Dette påvirker oss alle sammen.

LHL - en av Norges største og mest innflytelsesrike pasientorganisasjoner!

LHL er en av Norges største og mest innflytelsesrike pasientorganisasjoner. Vi er 54 000 medlemmer.

Lokallagene er hjertet i LHL, og med om lag 240 lokallag spredt over hele landet, har vi et fantastisk utgangspunkt til å vokse og bli sterkere.

Gjennom lokallagenes innsats og engasjement skaper dere verdifulle møteplasser, aktiviteter og støtte for medlemmene. Når vi ser på fremtidens utfordringer, blir lokallagenes rolle enda viktigere.

Vårt mål er at ingen skal stå alene når man blir rammet av alvorlig sykdom.

Viktig folkehelsearbeid

Videre snakket hun om hvor viktig folkehelsearbeid er for LHL.

Bevegelsesglede under landsmøtet

– LHL er opptatt av forebygging og helsefremmende arbeid både for dem som allerede er rammet av sykdom, men også for å bidra til at færrest mulig får disse sykdommene. Vi bidrar med informasjon om gode helsevalg, og vi arbeider politisk for at det skal bli enklere for folk å leve sunt. Dette handler blant annet om kosthold, røyking og fysisk aktivitet.

Vi jobber mye med å få god synlighet på nasjonalt nivå, men minst like viktig er jo at LHL er godt synlig i de enkelte lokalsamfunn.

Og det er vi mange steder - takket være lokallagenes arrangementer, trimgrupper, loddsalg og politiske virksomhet – for å nevne noe. Når medlemmer ser at LHL er aktiv i deres nærområde, føler de stolthet over å være tilknyttet en organisasjon som bryr seg og er engasjert. De ser hvordan deres egen organisasjon støtter lokale initiativer som fører til et bedre liv i deres egen bygd eller by.

En sentral oppgave for administrasjonen i LHL er å legge til rette for det lokale arbeidet blant annet gjennom kurs og opplæring for medlemmer som ønsker å bidra som tillitsvalgte og frivillige.

Jeg ser det som viktig at arbeidet med å følge opp lokallagene blir prioritert i tiden framover.

Avslutningsvis sa Mari: – Vi bygger en organisasjon der alle føler seg velkomne og verdsatte. Enten man er aktive deltakere i våre tilbud eller støtter oss på grunn av vår sak, må vi sørge for at alle våre medlemmer opplever at de er en del av noe større – en bevegelse for bedre folkehelse, bedre behandling og bedre liv. Dette er vårt felles mål.

Et godt landsmøte

Landsmøtet 2024 går over i historien som et godt landsmøte med god stemning og omforente vedtak.

Landsmøtet vedtok at antall medlemmer i sentralstyret reduseres. Styret har nå 7 medlemmer fra organisasjonen og 2 ansattvalgte representanter.

Landsmøtet vedtok videre at det skal gjennomføres en omfattende organisasjonsutredning fram til neste landsmøtet. Hensikten er å gjøre en helhetlig og involverende gjennomgang av blant annet organisasjonsstruktur, hyppighet og tidspunkt for landsmøte, formål og navn. Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe planlegges vedtatt av sentralstyret i august.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer