Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Hjerneslag er knyttet til psykiske lidelser i ung alder

Unge, svenske menn med psykiske lidelser har større sjanse for tidlig hjerneslag. Men forebygging kan være mulig.

Det har tidligere vært kjent at unge mennesker med psykiske lidelser har større sjanse for å få iskemisk hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt). En langvarig svensk undersøkelse viser nå at også hjerneslag, som har flere årsaker til felles med hjertesykdom, er knyttet til angst og depresjon i tenårene 1.

Om lag 45 000 gutter som ble diagnostisert med en psykisk lidelse i 18-årsalderen ble fulgt i opptil 42 år. I løpet av oppfølgingstiden ble nesten 1,7 prosent av disse blitt rammet av hjerneslag før de ble 60 år gamle, mot bare 0,6 prosent av 18-åringene uten psykiske lidelser.

Risikoen for å dø av hjerneslag var dobbelt så høy blant de med psykiske lidelser sammenliknet med de psykisk friske.

Av ulike psykiske lidelser var rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser sterkest knyttet til slag senere i livet. Dette er ikke uventet, da alkohol- og stoffmisbruk er kjente risikofaktorer for hjerneslag. Psykotiske lidelser, slik som schizofreni eller bipolar sykdom, var ikke inkludert i denne undersøkelsen.

Fysisk aktivitet kan begrense risikoen

På den positive siden fant forskerne at de psykisk syke som hadde god fysisk kondisjon ikke hadde høyere risiko for slag. Det kan kanskje skyldes at god kondisjon gjør en mer rustet til å takle stress 2. Guttene med psykiske lidelser hadde generelt også dårligere kondisjon og muskelstyrke enn de psykisk friske. Dette bekrefter hvor viktig det er med fysisk aktivitet for forebygging av hjerneslag.

Les også: Trening er også viktig etter hjerneslag.

Forfatterne bak studien bemerker at det har vært en uheldig utvikling i forekomst av nye hjerneslag blant yngre deler av befolkningen, og at dette muligens kan forklares med at forekomsten av nedsatt mental helse har økt.

Funnene fra denne undersøkelsen kan ikke automatisk overføres til kvinner, blant annet fordi tidlige hjerneslag er vanligere blant menn. Vi vet heller ikke om de med psykiske lidelser som 18-åringer hadde en livsstil senere i livet som gjorde dem mer utsatt for hjerneslag.

Kilde

  1. Maria A. I. Åberg m.fl. Nonpsychotic Mental Disorders in Teenage Males and Risk of Early Stroke: A Population-Based Study. Stroke, 2016.
  2. N. David Åberg m.fl. Influence of Cardiovascular Fitness and Muscle Strength in Early Adulthood on Long-Term Risk of Stroke in Swedish Men. Stroke, 2016.