Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Paul S. Amundsen

LHL gir støtte til ekkomaskin i viktig hjertestudie

LHL har gitt 1, 4 millioner kroner i støtte til innkjøp av ekkomaskin til bruk i NEEDED forskningsprogrammet.

Hvert år dør 65 millioner mennesker på verdensbasis av hjerteinfarkt, og det utføres tester på hjertesyke mennesker for milliarder av kroner. Dette tallet kan reduseres kraftig dersom man klarer å identifisere hvem som potensielt blir rammet, før de vet det selv.

Administrasjonen i LHL har sammen med Jostein Grimsmo ved Cathinka Guldbergs Sykehus, hatt et møte med Stein Ørn, kardiolog ved Stavanger universitetssykehus, om samarbeid og støtte til et hjerteprosjekt Ørn står i spissen for.

Hensikten med studiene er å utvikle metoder for diagnostisering og monitorering av personer med hjertesykdom.

LHLs hjertefond

For å monitorere hjerteresponsen er prosjektet avhengig av ekkokardiografisk undersøkelse av hjertet med utstyr som har de nødvendige egenskapene. Sentralstyret i LHL vedtok derfor i sitt møte før jul å innvilge støtten til prosjektet gjennom LHL sitt hjertefond. LHL har midler i forskningsfond der det de siste årene har vært god avkastning, slik at søknaden kan imøtekommes gjennom bruk av deler av avkastningen.

– Dette er penger LHL har mottatt fra testamentariske gaver og andre gaver, som skal gå til nettopp slike formål, sier Ragnhild Eidsgaard Akre Aas, rådgiver og ansvarlig for testamentariske gaver i LHL.

Liv Signe Kroken testamenterte huset sitt til LHL

Redder liv

Ifølge professor Stein Ørn, leder av NEEDED forskningsprogrammet, overlege på kardiologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus og professor ved Universitet i Stavanger, ser de et enormt potensial i testen som skal brukes til diagnostikk, overvåkning av behandling samt risikovurdering for plutselig hjertestans, og dermed redde liv.

NEEDED-prosjektet har et langsiktig perspektiv, hvor man gjennom flere nye studier i årene fremover vil utvikle bedre metoder for å diagnostisere hjertesykdom på et tidlig stadium.