Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nyttige nettsider og referanser

Informasjon til deg som har angina pectoris eller har hatt hjerteinfarkt.  Undersøkelser og behandling / rehabilitering og livsstilsendring.

Informasjon til deg som har angina pectoris eller har hatt hjerteinfarkt

Undersøkelser og behandling / rehabilitering og livsstilsendring

Last ned

Mer om hjertesykdommer

Ta kontakt med Rehabiliteringstelefonen for oversikt over hjerterehabiliteringstilbud:

Telefon

"ReHabiliteringstelefonen"

Kan hjelpe deg med informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabiliterings- og habiliteringstjenester i din helseregion. De fire helseforetakene er gjennom RKE ansvarlige for tjenesten og telefonen betjenes av helsepersonell.

Telefon: 800 300 61
Åpen: mandag–fredag kl 9–15

Mer om tjenesten (sunnaas.no)

Mer om trening

Mer om seksualitet og hjertesykdom

Mer om kosthold

Mer om røykeslutt

Nettsiden www.slutta.no og appen slutta er et tilbud til deg som vil bli uavhengig av tobakk. Tjenesten er levert av Helsedirektoratet. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt.

Mer om stress og muligheter videre

Har du spørsmål om hjertesykdom

Telefon

Rådgivning

LHLs rådgivingstjeneste kan bistå med faglig veiledning og råd.

Telefon 22 79 90 10

 • Astma, allergi, inneklima og atopisk eksem: mandager kl. 12–15
 • Hjerneslag: tirsdager kl. 12–15 og onsdager kl. 17–21
 • Afasi: tirsdager kl. 17–20
 • Lungesykdom, fysisk aktivitet og rehabilitering: Onsdager kl. 12–15
 • Hjertesykdom: torsdager kl. 12–15
 • Pasientombud: kontortid kl. 9–15
 • Nasjonalforeningens hjertelinje: 23 12 00 50
Telefon

Likepersonslinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

 • Tastevalg 1: Slagrammet og Afasi
 • Tastevalg 2: Hjerte
 • Tastevalg 3: Lunge
 • Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
 • Tastevalg 5: Pårørende
Paragraf

Pasientombud

Atle Larsen er juridisk rådgiver og pasientombud. Han kan bistå med juridiske råd, veiledning og konkret bistand i saker som har sammenheng med hjertesykdom, lungesykdom og hjerneslag. Les om dine rettigheter

Telefon: 22 79 90 10

Referanser til brosjyren

 1. Informasjon til deg som har angina og/eller har gjennomgått hjerteinfarkt, angiografi eller PCI
  https://www.sunnaas.no/4a4412/siteassets/seksjon/rkr/documents/pasientbrosjyre-angina-infarkt-angio-og-pci.pdf
 2. Nasjonal faglig retningslinje- Forebygging av hjerte og karsykdom.https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom
 3. LHL: Hjerte. og karsykdommer- www.lhl.no/hjerte-og-karsykdommer/
 4. 2020 ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/sports-cardiology-and-exercise-in-patients-with-cardiovascular-disease
 5. Verdens helseorganisasjons faktaark om rehabilitering: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
 6. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour: https://bjsm.bmj.com/content/54/24/1451
 7. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology https://academic.oup.com/eurjpc/article/28/5/460/6145619
 8. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje - Tobakk, røyk og snus: www.tobakk.no
 9. Veileder i kommunale frisklivssentraler (2019): https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kommunale-frisklivssentraler-etablering-organisering-og-tilbud
 10. Nasjonal veileder i rehabilitering, Sist faglig oppdatert: 02. desember 2020: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
 11. Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten: Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-behandling
 12. Nasjonale retningslinjer om fysisk aktivitet: https://www.helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/rad-om-fysisk-aktivitet/