Hopp direkte til innhold
Foto: Getty Images

BMI-kalkulator

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig.

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om hvilken tiltak som kan være aktuelt for deg. Hos oss får du trening, kostholdsveiledning, livsstilskurs og rehabilitering.

Vær oppmerksom på at BMI-grensene ikke gjelder for barn, gravide og personer med høy muskelmasse.

Finn din BMI

Legg inn din høyde og vekt

Slik regner du ut BMI

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for kroppsmasseindeks hos voksne, disse er ment å forene hensyn til alle typer av sykdom som har med vekt å gjøre og hensyn til individ og samfunn. Grenseverdiene benyttes også i helseovervåking.

BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel vil en person som måler 1,90 m og som veier 90 kg få BMI på: 90 : (1,9 x 1,9) = 90 : 3,61 = 24,9 kg/m2.

Eksempler: En person med høyde på 1,80 meter har normalvekt i området 60 til 81 kg, overvekt i området 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. En person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, overvekt i området 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

BMI og helse

Verdens helseorganisasjon har gjort følgende vurderinger av sammenhengen mellom BMI (kg/m2) og helse for voksne, uansett alder og kjønn:

BMI-klassifisering
Klassifisering BMI Sykdomsrisiko
Undervekt 18,4 eller lavere Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer
Normalvekt 18,5-24,9 Lav
Overvekt 25,0-29,9 Økt for diabetes
Fedme, grad 1 30-34,9 Økt for diabetes
Økt dødelighet
Fedme, grad 2 35-39,9 Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet
Fedme, grad 3 40,0 eller høyere Ytterligere økt helserisiko

3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Bli med på Hjertekampen - aktivitet bidrar til god hjertehelse. Hjertekampen er et enkelt og inspirerende trenings- og kostholdsprogram utviklet av LHLs fysioterapeuter i samarbeid med lege og ernæringsfysiolog.

Les mer om Hjertekampen