Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Dette er våre kampsaker for 2024!

Selv om vi har gjort mye, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

I 2024 vil LHL jobbe på følgende viktige saker:

Sikre bærekraften i helsetjenesten: Vi skal jobbe målrettet mot politikeren for at de skal løse bemanningskrisen i helsetjenesten, få ned ventetidene og få på plass en ny finansieringsordning for sykehusene.

Fremme folkehelse og forebygging: Forebygging er avgjørende, og vi vil fortsette å jobbe for sunnere livsstil og tidlig identifikasjon av våre sykdomsgrupper.

Økt forskning og innovasjon: Vi vil støtte forskning for å forbedre behandlingsmetoder og medisiner for hjerte- og lungesykdommer.

Forkjemper for pasientrettigheter: LHL vil fortsette å være stemmen for våre diagnosegrupper i helsepolitikken, og sikre at deres interesser blir ivaretatt.

Gjennomslag for rehabiliteringsreform: Vi skal jobbe målrettet for å få gjennomslag for en nasjonal rehabiliteringsreform, som skal gi bedre oppfølging og støtte til pasienter.

Bli fast giver

Ved å støtte LHL med et fast beløp hver måned gir du et verdifullt bidrag til vårt arbeid.

Bli LHL-venn nå

Gi en gave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.

Gi nå

Bli medlem

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem

Dette oppnådde vi sammen i 2023:

Innsats for fastlegeordningen: Vi har jobbet hardt for å øke bevilgningene og kvaliteten på fastlegeordningen, som er avgjørende for pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer.

Refusjonsordning for oksygenbehandling ved utenlandsreise: Vår påvirkning har ført til at lungesyke nå kan reise til utlandet uten at de selv må legge ut for oksygenbehandling.

Nye hjertesviktmedisiner: Vår påvirkning har ført til godkjennelsen av moderne medisiner som gir håp og bedre livskvalitet til hjertesviktpasienter.

Voksenvaksinasjonsprogram: Vi har vært sterke talspersoner for innføringen av et voksenvaksinasjonsprogram for å beskytte sårbare grupper mot smittsomme sykdommer.

Kols-løftet: Vi har gjennomført en nasjonal kampanje om kols, som bidrar til økt oppmerksomhet om sykdommen og som kan føre til et pakkeforløp for kolspasienter.

Historiske tobakksgrep: Vi har påvirket nasjonale politikere til å gjennomføre de kraftigste innstrammingene i tobakks-politikken siden røykeloven ble innført.

Skattefradrag for gaver

LHL innberetter gaver fra privatpersoner og bedrifter / organisasjoner i henhold til retningslinjene fra Skattedirektoratet.

For inntektsåret 2024 er maksbeløpet for skattefradrag 25 000 kroner. Det betyr at gaver opptil 25 000 kroner blir innberettet dersom vi har fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

Mer om skattefradrag