Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
BMI-kalkulator
Foto: Getty Images

BMI-kalkulator

BMI er en av flere målemetoder for å gi en indikasjon på om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig.

På bakgrunn av ditt resultat vil vi komme med en anbefaling om hvilken tiltak som kan være aktuelt for deg.

Vær oppmerksom på at BMI-grensene ikke gjelder for barn, gravide og personer med høy muskelmasse.

Les mer om BMI

Finn din BMI

Legg inn din høyde og vekt

Din BMI: 

Ditt resultat:

Undervektig

Din BMI er i området for undervekt. Du vil kunne oppnå en helsegevinst ved å gå opp noe i vekt.

Vi anbefaler deg å følge Helsedirektoratets offisielle kostholdsråd.

Din BMI: 

Ditt resultat:

Normalvektig

Din BMI er i området for normalvekt.

Selv om du har en sunn vekt, anbefaler vi deg å følge Helsedirektoratets offisielle kostholdsråd.

Din BMI: 

Ditt resultat:

Overvektig

Din BMI er i området for overvekt. En sunn vekt er viktig for å redusere sannsynligheten for å få livsstilssykdommer.

En sunnere livsstil og regelmessig trening gir deg et sterkere hjerte, mer overskudd og reduserer risikoen for å utvikle alvorlig sykdom. Bli med på Hjertekampen - den passer for alle - både om du aldri har trent tidligere - har trent noe - eller trener regelmessig!

Hjertekampen

Din BMI: 

Ditt resultat:

Fedme

Din BMI er i området for fedme. Det innebærer at du har økt risiko for livsstilssykdommer.

Vi kan hjelpe deg på veien: Bli med på trening med Hjertekampen (gratis app), og få inspirasjon til kosthold og gode matoppskrifter.

Din BMI: 

Ditt resultat:

Alvorlig fedme

Din BMI er i området for alvorlig fedme. Det innebærer at du har betydelig økt risiko for alvorlige livsstilssykdommer.

Vi kan hjelpe deg på veien: Bli med på trening med Hjertekampen (gratis app), og få inspirasjon til kosthold og gode matoppskrifter.

Din BMI: 

Ditt resultat:

Svært alvorlig fedme

Din BMI er i området for svært alvorlig fedme. Det innebærer at du har betydelig økt risiko for alvorlige livsstilssykdommer.

Vi kan hjelpe deg på veien: Bli med på trening med Hjertekampen (gratis app), og få inspirasjon til kosthold og gode matoppskrifter.

BMI og helse

Verdens helseorganisasjon har gjort følgende vurderinger av sammenhengen mellom BMI (kg/m2) og helse for voksne, uansett alder og kjønn:

BMI-klassifisering
Klassifisering BMI Sykdomsrisiko
Undervekt 18,4 eller lavere Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer
Normalvekt 18,5-24,9 Lav
Overvekt 25,0-29,9 Økt for diabetes
Fedme, grad 1 30-34,9 Økt for diabetes
Økt dødelighet
Fedme, grad 2 35-39,9 Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet
Fedme, grad 3 40,0 eller høyere Ytterligere økt helserisiko

Slik regner du ut BMI

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for kroppsmasseindeks hos voksne, disse er ment å forene hensyn til alle typer av sykdom som har med vekt å gjøre og hensyn til individ og samfunn. Grenseverdiene benyttes også i helseovervåking.

BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel vil en person som måler 1,90 m og som veier 90 kg få BMI på: 90 : (1,9 x 1,9) = 90 : 3,61 = 24,9 kg/m2.

Eksempler: En person med høyde på 1,80 meter har normalvekt i området 60 til 81 kg, overvekt i området 81–97 kg og fedme ved vekt over 97 kg.
En person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, overvekt i området 68–82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Bli med på Hjertekampen

Tren med LHL: 3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Aktivitet bidrar til god helse. Bli med på Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen