Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Høyt blodtrykk: risikofaktor for nedsatt kognitiv funksjon

Har du kontroll på blodtrykket kan du redusere sjansen for aldersrelatert demens senere i livet.

Bortsett fra alder er høyt blodtrykk den risikofaktoren som bidrar mest til hjerneslag og demens i verden, skriver en gruppe nevrologer i tidsskriftet Hypertension1.

Aldersrelatert demens skyldes som regel Alzheimers sykdom eller vaskulær demens. Vaskulær demens er en kronisk, alvorlig form for vaskulær kognitiv svikt. ”Vaskulær kognitiv svikt” er en betegnelse på endringer i hjernens funksjon som skyldes nedsatt blodforsyningen til hjernen. 

Høyt blodtrykk gjør at hjernens blodkar får svekket struktur og funksjon, noe som fører til nedsatt blodforsyning til hjernens “hvite substans” - hjernens støtteceller som er viktig for overføring av informasjon mellom områdene i hjernen. Vaskulær demens kan også oppstå etter hjerneslag, som høyt blodtrykk også bidrar til.

Hva er egentlig blodtrykk og hvorfor bør vi måle blodtrykket? I denne episoden vil du få høre om hvordan blodtrykket bør måles og hvorfor dette er viktig. Hvordan kan blodtrykket påvirkes?

Størst risiko ved høyt blodtrykk i ung alder

Betydningen av høyt blodtrykk i høy alder for kognitiv funksjon er uklar, men det er nå godt dokumentert at å ha høyt blodtrykk midt i livet øker risikoen for redusert kognitiv funksjon senere i livet. En langvarig undersøkelse av unge voksne (i gjennomsnitt 25 år) viste at høyere blodtrykk var knyttet til dårligere resultater på kognitive tester 25 år senere2. Flere undersøkelser har vist tilsvarende sammenhenger blant middelaldrende personer med høyt blodtrykk.

Det er som sagt mer usikkert om det er en sammenheng mellom høyt blodtrykk blant eldre og svekket kognitiv funksjon. Som forskere har skrevet i Tidsskrift for Norsk psykologforening, er “høyt blodtrykk en risikofaktor for demens lenge før kliniske symptomer på demens, mens lavt blodtrykk er karakteristisk like før demensutviklingen”.

De mest undersøkte delene av kognitiv funksjon som rammes av høyt blodtrykk er hukommelse, utføring og planlegging av handlinger og mentalt tempo. Dette måles med ulike kognitive tester. Det er særlig vist at høyt blodtrykk er knyttet til redusert tempo og evne til utføring av handlinger, men ikke alltid hukommelse. Evne til å utføre og planlegge av handlinger spiller en rolle for hvordan vi tar beslutninger, løser problemer og tar vare på oss selv.

Viktig å forebygge

Virkningen av høyt blodtrykk kan bli forsterket av samtidig diabetes type 2 og/eller bukfedme. Hvorvidt det også er et samspill mellom høyt blodtrykk og kosthold vites ikke, men som vi tidligere har forklart er et sunt kosthold godt for både hjertet og hjernen: Spiser du hjertevennlig, bevarer du også de mentale ferdighetene som vanligvis svekkes med alderen.

På samme måte som behandling av høyt blodtrykk reduserer risikoen for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag, kan det tenkes at behandling av høyt blodtrykk også redusere de kognitive skadene av høyt blodtrykk. Dette har foreløpig ikke blitt testet ut. Det aller beste er derfor å forebygge.

Kilde

  1. Impact of Hypertension on Cognitive Function - A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension, 2016.
  2. Early Adult to Mid-Life Cardiovascular Risk Factors and Cognitive Function. Circulation, 2014.