Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Måler blodtrykk

Måling av blodtrykk

Slik skal blodtrykkes måles for at resultatet skal bli så riktig som mulig.

Filmprosjektet Jeg skal "bare" ta et blodtrykk, har som formål å nå ut til helsepersonell og folk flest med oppdatert og lettfattelig informasjon om hva som bør vektlegges for at blodtrykksresultatet skal bli så riktig som mulig. Ved feilmåling av blodtrykk vil sannsynligheten for å få uriktig diagnose være økt.

Nyttig informasjon: Til deg som skal få målt blodtrykk på overarm

Undervisning: Skal du bruke filmene i undervisning, kan du også bruke denne siden: https://vimeo.com/showcase/9332626
Her er alle filmene, og de spilles av automatisk, i rekkefølge.

Helsepersonell: LHL har utgitt en fagprosedyre i måling av blodtrykk: Non-invasiv blodtrykksmåling (NIBP) – målemetoder og feilkilder (helsebiblioteket.no)

Om blodtrykksmåling

Samtale mellom prosjektleder Anne Birgitte Dahlum og Mona Seljevoll Tjordal.

Forberedelser før måling

Det er viktig at blodtrykksmålingen er til å stole på, da all behandling går ut fra dette. Det er mange faktorer som pasient og helsepersonell ofte ikke tar hensyn til. Hva kan påvirke målingen?

Pasientens stilling og posisjon

Hvordan bør en sitte når blodtrykket skal måles? Er det greit at blodtrykksmansjetten settes utenpå genseren?

Mansjettstørrelse og plassering

Mansjetter finnes i ulike former og størrelser. Hvordan kan en vite at mansjetten er passe stor og plassert riktig på armen? Her er noen tips som er enkle å følge.

Manuell blodtrykksmåling

Helsepersonell bør jevnlig trenes i bruk av manuell blodtrykksmåling. Hva kreves av den som utfører målingen? Her visualiseres palpatorisk og auskultatorisk blodtrykksmetode.

Automatisk blodtrykksmåling

Er det noen begrensninger knyttet til bruk av automatisk blodtrykksapparat?. Resultat fra manuell og automatisk måling noteres ulikt.

Antall blodtrykksmålinger

Er det nok å ta bare ett blodtrykk på èn arm? Er det noen ganger nødvendig å ta liggende eller stående blodtrykk?

Dokumentasjon

Hva bør noteres ved blodtrykksmåling?

Hva er egentlig blodtrykk og hvorfor bør vi måle blodtrykket? I denne episoden vil du få høre om hvordan blodtrykket bør måles og hvorfor dette er viktig. Hvordan kan blodtrykket påvirkes?

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

Vi vil rette en stor takk til Stiftelsen Dam som har støttet og finansiert prosjektet.

Takk til LHL-sykehuset Gardermoen for lån av lokaler og utsyr til bruk i filmen.

Sist men ikke minst: Takk til alle medvirkende, brukerrepresentanter og helsepersonell fra LHL, som har bidratt med erfaringer og kunnskap i utarbeidelsen av manus, som skuespillere og statister i filmen, og etterarbeidet.