Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Måler blodtrykk

Slik forbereder du deg når du skal måle blodtrykket på overarm

Det er viktig å være godt forberedt når du skal måle blodtrykk, slik at resultatet blir mest mulig korrekt. 

De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og slag.

Du bør vite hvorfor blodtrykket ditt skal måles:

 • Er det mistanke om høyt eller lavt blodtrykk?
 • Er det mistanke om sykdom i arteriesystemet eller andre organer?
 • Skakl du til oppfølging ved hjerte-karsykdom eller andre tilstander som bør følges opp med blodtrykksmåling?
 • Er det behov for justering av råd og / eller medikamenter?

Forberedelser før måling

Det er viktig at blodtrykksmålingen er til å stole på, da all behandling går ut fra dette. Det er mange faktorer som pasient og helsepersonell ofte ikke tar hensyn til. Hva kan påvirke målingen?

 

Flere videoer med gode tips: Slik måles blodtrykk

Tips og råd når du skal måle blodtrykk

De siste 30 minuttene før måling bør du unngå:

 1. Fysisk aktivitet og stress
 2. Spise
 3. Drikke koffeinholdig drikke som kaffe, te energidrikk eller alkohol
 4. Inntak av nikotinholdige produkter

Generelle råd:

 • Du bør ikke måle blodtrykk om urinblæra er full.
 • Si ifra om du har smerter.
 • Blodtrykk bør måles på bar arm:
  Ha på en armløs / kortermet overdel, så du slipper å sitte bar under målingen. Blodtrykket kan måles til feil verdier om blodtrykksmansjetten settes utenpå tøyet, eller om genser/skjortearm rulles opp og strammes på overarmen.
 • Finn en god sittestilling med støtte til rygg og underarm. Begge føttene på gulvet. Midten av overarm skal være i hjertehøyde, om blodtrykket måles sittende, liggende eller stående.
 • Det skal ikke snakkes i hviletiden på 3–5 minutter før, eller under selve målingen, da prat vil føre til at blodtrykket måles for høyt i forhold til den faktiske verdien.

Se også Forbered deg til timen hos fastlegen (helsenorge.no)

En mansjett, tilpasset armstørrelsen, festes på overarmen. Mansjetten pumpes opp manuelt med et manometer eller med et automatisk apparat. Den pumpes opp til åra (Brachialisarterien) avklemmes. Dette tar noen sekunder og kan oppleves noe ubehagelig fram til luften slippes ut, og åra åpnes igjen. Prøv å puste rolig og hold armen avslappet, da mansjetten må pumpes opp hardere for å avklemme åra i en anspent arm.

 • Ved første gangs blodtrykkskontroll anbefales å måle blodtrykk på begge armer, 2 ganger på hver arm.
 • Ved neste blodtrykkskontroller anbefales å måle blodtrykket 3 ganger på èn arm, med 1 minutts mellomrom. Snittet av 2. og 3. blodtrykk regnes for gjeldende verdi.

 

Resultat av blodtrykksmålingene får du vite umiddelbart etterpå, gjerne skriftlig. Dette vil legge grunnlag for om det er behov for videre undersøkelser og/eller behandling.

Enkelte kan få unormalt høye blodtrykksmålinger målt hos lege eller annet helsepersonell. Dette fenomenet kalles "hvit-frakk /white-coat"-eller kontorhypertensjon. Hypertensjon er den medisinske betegnelse for høyt blodtrykk. Da vil det være aktuelt med egenmåling hjemme eller 24-timers måling til sammenligning. Om dette anbefales, forvent at det gis veiledning til hvordan du skal forholde deg.

Alle blodtrykksapparat skal være CE-merket, validert og jevnlig kalibrert. Har du blodyrykksapparat selv, følg brukermanualen som medfølger apparatet og ta det gjerne med for kontrollmåling, for måleresultatet bør vise noenlunde samme verdier, selv om det alltid vil være noe variasjon mellom de enkelte blodtrykksapparatene.

Hva er egentlig blodtrykk og hvorfor bør vi måle blodtrykket? I denne episoden vil du få høre om hvordan blodtrykket bør måles og hvorfor dette er viktig. Hvordan kan blodtrykket påvirkes?

Mer om blodtrykk

Høyt blodtrykk: risikofaktor for nedsatt kognitiv funksjon

Har du kontroll på blodtrykket kan du redusere sjansen for aldersrelatert demens senere i livet.

Høyt blodtrykk og hjerneslag

Hypertensjon, omtalt som høyt blodtrykk, er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag/TIA (Transitorisk iskemisk anfall), både for første gangs slag og for residiv.