Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Sol, medisiner og organtransplantasjon

Er du organtransplantert eller bruker faste medisiner bør du være oppmerksom på at det er spesielle råd for soling og bruk av solkrem.

Er du organtransplantert eller bruker faste medisiner bør du være ekstra påpasselig i solen. Reiser du på ferie til for eksempel Hellas, er du nærmere ekvator. Bruk høy faktor og ta pauser i skyggen.

Ta vare på kroppen i varmen!

Solens skarpe stråler treffer deg uansett om du går i byen, jobber ute, sykler eller soler deg på stranden. Har du blitt organtransplantert, bør du være oppmerksom på at det er spesielle råd for soling og bruk av solkrem.

Overdreven soling uten beskyttelse kan gi økt aldring av huden, og medføre risiko for varige hudskader, blant annet hudkreft.

Sol og medisiner

Enkelte medisiner gjør at sollys kan føre til skade på huden. Bruker du en medisin som kan gi slike hudreaksjoner, bør du beskytte deg godt eller eventuelt holde deg helt unna sola. En rekke vanlige medisiner kan gi slike reaksjoner. Det er viktig å alltid lese pakningsvedlegget for å finne ut om dette er en bivirkning for den medisinen som du bruker. Ved usikkerhet om hvordan du skal forholde deg må du søke råd hos apoteket eller lege.

Hudreaksjoner ved soling kan være en sjelden bivirkning ved enkelte medisiner, mens hos noen medisiner er overfølsomhet for sollys svært vanlig og brukere skal i verste fall unngå sollys helt. Snakk med legen din om dette.

Soling etter organtransplantasjon

Immundempende medisiner er livsviktige for de som har gjennomgått en organtransplantasjon, som hjertetransplantasjon eller lungetransplantasjon. Disse gis for å bevare det nye organet, men denne medisinen gjør at huden er mer følsom for sol og øker derfor risikoen for å utvikle hudkreft. Det er svært viktig at du som bruker immundempende medisiner, som Sandimmun Neoral, beskytter deg mot solen. Ved forandringer i huden må legen kontaktes.

Hvis du er organtransplantert og bor i Norge, må du bruke solkrem i perioden mai til september, og særlig på forsommeren, fordi huden i denne perioden ikke er forberedt på solen. Også på dager med lett skydekke skal det smøres med solkrem.

Følg ellers de generelle rådene om sol og solbeskyttelse, men bruk solkrem med høyere faktor enn generelt anbefalt. Faktor 30 til 50, spesielt i ansiktet og brystet, på ørene, issen og hendene, anbefales til personer som står på immundempende medisiner. 

Slik velger du riktig solkrem

Kilder