Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "IT-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Veiledning: Slik får du tilgang til epost. Og - logg inn på e-post.

Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Som medlem av Studieforbundet Funkis har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd etter Lov om voksenopplæring (Voksenopplæringsloven).

Krav

Krav for å få økonomisk støtte:

 • Må følge en godkjent studieplan
 • Må være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
 • Må være offentlig kunngjort og åpent for alle
 • Minst 4 kurstimer

Type tilskudd

En kan søke to typer tilskudd:

 1. En får utbetalt en sum per time (fastsatt av Funkis)
 2. Dekket hele eller deler av kostnader tilknyttet ekstra tilrettelegging av kurset.

Les om timesats og tilretteleggingstilskudd på funkis.no

Nyttig informasjon om trimkurs: timeberegning og tilrettelegging

Opplæringstilskudd (timesats)

Satsene er for tiden 150 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 150 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1600 kr som dere fører inn i regnskapsfanen i FunkisKurs. Da vil dere få utbetalt 1500 kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 890 kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd
Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 1000 kroner som en minstesats.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Ifølge lov og forskrift kommer tilretteleggingstilskudd i tillegg til opplæringstilskuddet.
Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette". Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset.

Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, eller deres pårørende, utløser ikke tilretteleggingstilskudd i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.

 • TRT søkes ved at dere krysser av for at dere vil søke TRT i Rapportdelen i FunkisKurs.
 • Når dere har gjort dette vil dere få opp de søkbare kategoriene automatisk, slik som det tidligere var på TRT-skjema.
 • Den som søker, krysser av for hvilken kategori TRT som søkes, hvor mange det er av hvert kjønn og summen de søker.
 • Hvis summen er under kr 3 000 godkjennes eller avslås søknaden av Funkis.
 • Om søknadssummen er over kr 3 000, vil det automatisk gå en epost til LHLs administrasjon, med en oppgave om å godkjenne eller avslå søknaden.

Vårt elektroniske verktøy FunkisKurs

Studieledere bruker FunkisKurs for å administrere kurs i regi av LHL. Her kan en søke om godkjenning av kurs, økonomisk støtte (opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd), rapportere frammøte deltagere, samt inntekter/utgifter kurset har hatt. 

Tips

FunkisKurs

Studieleder må registrere og sende søknad om kurs i FunkisKurs.

Logg inn på FunkisKurs

Kurs

Studiearbeid i LHL

Studiearbeid er en samlebetegnelse for all kursvirksomhet og aktiviteter i LHL. Lokale studieledere kan gå kurs i regi av LHL eller funkis. Ta kontakt med studieleder i fylkesstyret for opplæring eller LHL sentralt ved spørsmål om kurs. 

Veiledning

Tine Iselin Løvhøiden

Tine Iselin Løvhøiden

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
46 66 45 00

Kan bistå med studiearbeid og spørsmål angående Hjertekampen.

 

Frøydis Myrhaug Danielsen

Frøydis Myrhaug Danielsen

Organisasjonsrådgiver / Studiearbeid
98 84 65 52

Kan bistå med studiearbeid og opplæring av studieledere.