Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Anbefalinger knyttet til Covid-19

Viktig melding

Økonomisk støtte til opplæring og aktivitet

Det er en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til kurs, blant annet gjennom det offentlige.

Som medlem av Studieforbundet Funkis har alle LHLs kursarrangører krav på økonomisk tilskudd etter Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven).

Krav

For å få økonomisk støtte er det noen kriterier som må innfris:

  • Må følge en godkjent studieplan
  • Må være innmeldt og godkjent av Studieforbundet Funkis
  • Må være offentlig kunngjort og åpent for alle
  • Minst 4 kurstimer

Type tilskudd

En kan søke to typer tilskudd. En får utbetalt en sum per time (fastsatt av Funkis), i tillegg kan en søke å få dekket hele eller deler av kostnader tilknyttet ekstra tilrettelegging av kurset. Se funkis sine nettsider for til enhver tid oppdatert informasjon om timesats og tilretteleggingstilskudd.

Nyttig informasjon om trimkurs: timeberegning og tilrettelegging

Opplæringstilskudd (timesats)

Satsene er for tiden 130 kroner per studietime når utgiftene er tilsvarende store eller større. Har kursarrangør derimot mindre enn 130 kroner i utgifter pr time, blir summen redusert til faktiske utgifter.

Eksempel: Dere gjennomfører et kurs på 10 timer og har utgifter på 1600 kr som dere fører inn i regnskapsfanen i FunkisKurs. Da vil dere få utbetalt 1300 kr. Dersom utgiftene deres bare hadde vært på 890 kr, er det dette beløpet dere ville fått i timetilskudd
Dersom laget har et kurs med få eller ingen utgifter i det hele tatt, føres det 0 i utgifter. Allikevel mottar laget 800 kroner som en minstesats.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Ifølge lov og forskrift kommer tilretteleggingstilskudd i tillegg til opplæringstilskuddet.
Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette". Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset.

Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, eller deres pårørende, utløser ikke tilretteleggingstilskudd i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.

  • TRT søkes ved at dere krysser av for at dere vil søke TRT i Rapportdelen i FunkisKurs.
  • Når dere har gjort dette vil dere få opp de søkbare kategoriene automatisk, slik som det tidligere var på TRT-skjema.
  • Den som søker, krysser av for hvilken kategori TRT som søkes, hvor mange det er av hvert kjønn og summen de søker.
  • Hvis summen er under kr 3 000 godkjennes eller avslås søknaden av Funkis.
  • Om søknadssummen er over kr 3 000, vil det automatisk gå en epost til LHLs administrasjon, med en oppgave om å godkjenne eller avslå søknaden.

FunkisKurs - vårt elektroniske verktøy

Som medlem av Funkis benytter vi FunkisKurs for å få økonomisk støtte til aktiviteter og kurs i regi av LHL. Ta kontakt med studieleder for få opplæring og tilgang. Lokale studieledere kan gå på kurs for å lære dette dataprogrammet, eller få opplæring av fylkesstudieleder.

https://www.funkis.no/nyhetsarkiv/funkiskurs-er-vart-nye-kurssystem

Studieforbundet Funkis

Er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

https://www.funkis.no/