Hopp direkte til innhold

LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose

Bli medlem

LHL IPF ivaretar personer rammet av idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir våre medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv. I tillegg arbeider vi aktivt, både nasjonalt og internasjonalt, med helsepersonell, legemiddel-industrien og andre om å spre kunnskap om IPF i samfunnet.

LHL IPF har valgt å bruke sommerfuglen som vårt symbol. Den har vist seg å være både skjør og sterk på samme tid. Dette kan minne litt om lungene våre også med hensyn til formen på vingene.

Som sykdomsforløpet til en pasient med Idiopatisk Lungefibrose kan være lang og utfordrende, så kan også sommerfuglenes reise være strevsom og kreve utholdenhet. På våren starter de sin reise til nordlige strøk i Midtøsten og Nord-Afrika og returnerer før vinteren igjen. 

Vi i LHL IPF vil gjerne være med deg på din reise og bidra til at den blir så opplyst og så behagelig som mulig.

LHL IPF

Kontakt oss

E-post

E-post:

Facebook

Følg oss på Facebook

Bli med i vår lukkede Facebook-gruppe

Twitter

Følg oss på Twitter

Gruppe

Arbeidsutvalg:
Øivind Hoem, leder. Telefon 908 35 641

Telefon

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

  • Tastevalg 1: Hjertesykdom
  • Tastevalg 2: Lungesykdom
  • Tastevalg 3: Hjerneslag
  • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19 (Åpen hverdager kl. 18–21 )