Hopp direkte til innhold

LHL IPF – Idiopatisk lungefibrose

Interessegruppe for mennesker som er rammet av idiopatisk lungefibrose (IPF) og deres pårørende.

Vi tilbyr nettverk, aktiviteter, kurs og likepersonsarbeid.

LHL IPF

Hva er idiopatisk lungefibrose?

Idiopatisk lungefibrose (IPF), også kalt idiopatisk pulmonal fibrose, er en kronisk sykdom som kun rammer lungene. IPF er en av mange tilstander som hører inn under gruppen interstitielle lungesykdommer. Felles for disse lungesykdommene er at det utvikles arrdannelse (fibrose) i lungevevet. Arrdannelsen i lungevevet er omtrent som et arr i huden og gjør at surstoffopptaket blir langsommere.

IPF er en lungesykdom som blir verre eller mer alvorlig over tid. Det er ingen behandling i dag som kan gjøre IPF-pasienter friske. Nye medikamenter kan bremse sykdomsutviklingen og det er derfor viktig at diagnosen stilles tidlig i forløpet.

Det antas at 100 til 300 nye pasienter diagnostiseres med IPF i Norge hvert år.

Les mer om lungefibrose

Gir håp til andre

Kontakt oss

E-post:

Følg oss på Facebook

Arbeidsutvalg

  • Øivind Hoem, leder. Telefon: 908 35 641

Om lungefibrose

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likepersonslinjen

En likeperson er en som har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende. Mer om likepersoner i LHL.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen: hverdager kl. 12–18

  • Tastevalg 1: hjertesykdom
  • Tastevalg 2: lungesykdom
  • Tastevalg 3: hjerneslag
  • Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
  • Tastevalg 5: Covid-19

Likeperson LHL IPF

John Solheim

John Solheim

Likeperson for LHL IPF
22 79 90 90 (977 37 618)

John tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose. Da den endelige IPF diagnosen falt på plass i 2018 var dette etter en lang reise med flere andre diagnoser på veien. Han har god kunnskap om egen diagnose og hvordan det er å leve med IPF samt ulike rehabiliteringstilbud.

John har valgt å ta et aktivt ansvar i forhold til egen tilstand og vil gjerne gi noe tilbake til andre i samme situasjon.

Foto: Bård Gudim

Ragna Eriksen

Ragna Eriksen

Likeperson for LHL IPF og transplantert
22 79 90 90 (476 31 639)

Ragna tar imot telefoner fra pasienter som har fått en IPF-diagnose, i tillegg er hun lungetransplantert og tar imot telefoner de som skal transplanteres eller er transplantert. Hun har hatt diagnosen i mange år, i 2014 opplevde hun en drastisk forverring og etter en lungetransplantasjon i 2016 så har Ragna fått et nytt liv.

Bli medlem i LHL

Har du en diagnose, er pårørende eller ønsker å støtte / delta i en interessegruppe? Da kan du bli medlem i LHL. Du kan velge interessefelt i skjema for innmelding.

Les om medlemskap