Hopp direkte til innhold

Livet etter alvorlig sykdom

Få hjelp

Siden det er så mange ulike følger av sykdommene, finnes det ikke noe standardisert opplegg for rehabilitering. Ved sterke følelsesmessige reaksjoner kan som regel sykehus eller kommunen bistå med kriseteam/sorgteam. Hvis det ikke blir bedre på sikt kan det være godt å snakke med en psykolog.

Har du fysiske skader, kan det være nødvendig med fysioterapi. Det viktigste er at du snakke med legen din om hvordan du har det, så bør legen kunne hjelpe deg med hva slags hjelp akkurat DU trenger.

Noen av etterreaksjoner ved sepsis:

 • Langvarig utmattelse (fatigue)
 • Redusert kognitiv funksjon
 • Svekket funksjon av lunger og nyrer
 • Amputasjon
 • Svekket immunforsvar og økt risiko for nye infeksjoner
 • Psykiske symptomer

Noen av etterreaksjoner ved meningitt:

 • Redusert kognitiv funksjon
 • Taleproblemer
 • Hørseltap
 • Anfall

Hvis du har ønske å snakke med likesinnede kan du kontakte vår likepersonstjeneste.

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre takler sykdom? Vi har egne likepersoner som du kan ringe.

Likepersonstilbudet er et supplement til omsorg og hjelp den enkelte får fra familie, venner og hjelpeapparat. Alle likepersoner har gjennomgått opplæring via LHL, og har taushetsplikt.

Likeperson LHL Sepsis og Meningitt

Mona H Bahus

Mona H Bahus

Likeperson for LHL Sepsis og Meningitt
22 79 90 90 (988 36 221)

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien. Hun er også likeperson og daglig leder for stiftelsen ALS Norge.

Mona ble selv rammet av sepsis i februar 2018 og hadde enorm flaks som overlevde, takket være dyktig lege på akutten på Ahus.

Hun har savnet et nettverk for oss som har vært syke og pårørende, og som kan øke kompetansen og kjennskapen til sepsis.

Likepersonlinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon: 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

 • Tastevalg 1: Hjertesykdom
 • Tastevalg 2: Lungesykdom
 • Tastevalg 3: Hjerneslag
 • Tastevalg 4: Hjerte- eller lungetransplantasjon
 • Tastevalg 5: Covid-19 (Åpen hverdager kl. 18–21 )