Hopp direkte til innhold

Vil du bli likeperson?

Først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeid forstår vi som

en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom

Målet med likepersonsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

Hvem kan være likeperson?

En person som selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet eller pårørende. En som har bearbeidet sine egne erfaringer med sykdom, slik at de er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon. Et medmenneske som har tid til å lytte.

Alle som har lagt den første tiden med sykdom bak seg, og som kan tenke seg å være likeperson for andre i samme situasjon, oppfordres til å ta kontakt med lokallaget eller regionkontoret i sitt distrikt. For å være likeperson må du være medlem av LHL.

Hvordan blir man likeperson?

LHL arrangerer kurs og samlinger for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å være likeperson, og likeperson som leder trimgrupper får instruktøropplæring av LHL. Alle våre likepersoner som er tilknyttet likepersonstjenesten i sykehus gjennomgår et eget opplæringsprogram.

I LHL har vi følgende likepersonstilbud:

  • Likepersonsarbeid på sykehus
  • Lokale likepersonskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Trimgrupper ledet av likepersoner

Kan du tenke deg å bli likeperson?

Har du spørsmål om likepersonstilbud og opplæring av likeperson? Kontakt: