Hopp direkte til innhold
Likeperson i samtale
Foto: Christopher Olssøn

Vil du bli likeperson?

Først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer, være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon. Målet med samhandlingen er å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom.

Målet med likepersonsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

LHLs likepersonstilbud

  • Likepersonsarbeid på sykehus
  • Lokale likepersonskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Treningsgrupper ledet av likepersoner

Hvem kan være likeperson?

Om du er medlem i LHL og selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet eller pårørende til noen av disse diagnosegruppene - ja, da kan du bli likeperson i LHL. Du må ha bearbeidet dine egne erfaringer med sykdom slik at du er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon. En likeperson er et medmenneske som har tid til å lytte.

Slik blir du likeperson

 

Alle som har lagt den første tiden med sykdom bak seg og som kan tenke seg å være likeperson for andre i samme situasjon, oppfordres til å ta kontakt med lokallaget eller fylkesstyret i sitt distrikt. For å være likeperson må du være medlem av LHL og ha gjennomgått LHLs grunnopplæring for likepersoner. 

Slik blir du likeperson

LHL arrangerer kurs og samlinger for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å være likeperson og likeperson som leder trimgrupper får instruktøropplæring av LHL. Alle våre likepersoner som er tilknyttet likepersonstjenesten i sykehus gjennomgår et eget opplæringsprogram.

Er du nysgjerrig på om det å være likeperson kan være noe for deg? Ved å gjennomgå denne introduksjonen vil du få et innblikk i LHLs tanker rundt dette frivillige arbeidet – og kanskje akkurat du er LHLs neste likeperson?

Hva gjør en likeperson?

Du vil bli bedt om å skrive inn e-postadressen din også en bekreftelseskode (som du automatisk vil få tilsendt etter å ha skrevet inn e-postadressen din) - dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.