Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barns rettigheter når mor eller far blir syk

Barn og unge påvirkes på ulike måter når noen i familien er syke.

Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

Barn og unge påvirkes på ulike måter når noen i familien er syke. Åpenhet og forutsigbarhet er viktig for at barn og unge pårørende får mulighet til å mestre situasjonen.

Hvor kan dere få hjelp og støtte?

De fleste barn får den støtten de trenger i egen familie, hos venner eller i nærmiljøet sitt.

For barn og unge er det trygt at de voksne (i barnehage og skole) som de tilbringer dagene med, kjenner til sykdom i familien. Da kan de tilrettelegge og tilby ekstra støtte ved behov.

Barnets fastlege vet hva som kan være god hjelp for barn som er pårørende, og har god oversikt over aktuelle hjelpetjenester. Det er lurt at fastlegen er informert om familiens og barnets situasjon.

Familier som har  barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, skal om de ønsker det få oppnevnt barnekoordinator av kommunen. Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for koordinering av det samlede tjenestetilbudet og ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barneverntjenesten kan tilby barn, unge og familier hjelp og støtte. Eksempler er råd og veiledning, støtte til fritidsaktiviteter, støttekontakt og besøkshjem.

Mange pasient- og brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner har tilbud til barn som er pårørende. 

Podkast

Hjelpepodden: Sykdom i familien. Hva med barna?

I podkasten Hjelpepodden tar sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos opp det vanskelige temaet "hva sier vi til barna?" når noen i familien blir alvorlig syke.

En podkast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom.

Snakketøyet er et enkelt og tilgjengelig verktøy for å få til en samtale med barn og foreldre når foreldrene er syke. Utviklet av BarnsBeste (Sørlandet sykehus)

Gå til www.snakketoyet.no

Kilde

https://www.helsenorge.no/parorende/barn-fysisk-sykdom/