Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Barn får sprøyte
Foto: Shutterstock

Feilbehandling av tuberkulose og innestengt barndom

Feilbehandling av tuberkulose og mishandling av barn med tuberkulose på 1940- 50- og 60-tallet.

På tross av at det fantes medisiner for å helbrede tuberkulosen på femtitallet ble mange barn stuet bort i årevis og utsatt for overgrep og feilbehandling. Tuberkulose var på denne tida en sykdom som kunne helbredes med antibiotika.

En rekke saker som pasientombudet i LHL har jobbet med viser at deler av det medisinske miljøet i Norge var svært skeptiske / motvillige til å ta i bruk de "nye" medisinene. De fortsatte med feilbehandlingen, som "kuring" i frisk luft, kirurgiske inngrep,- punktering av lunger,- inngrep som i seg selv ikke ville helbrede tuberkulosen,- bare fjerne de angrepne områder og som i mange tilfeller invalidiserte de som ble rammet.

Det er viktig å sette søkelys på dette, fordi disse tuberkulosepasientene har kjempet for å bli hørt og har hatt store problemer med å få erstatning for feilbehandling og sin tapte barndom, selv om noen få har fått billighetserstatning.

Interessegruppen LHL Kystenforeningen

Tidligere beintuberkuløse pasienter ved Kysthospitalet i Tromsø har organisert seg i LHL Kystenforeningen.

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse

LHL ble i 1943 etablert som de Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) – en organisasjon av og for mennesker med tuberkulose. Organisasjonen skiftet navn til LHL i 1961, men har hele tiden fortsatt å jobbe med tuberkulose i Norge.

Siden begynnelsen av 1980-tallet har LHL også drevet et omfattende internasjonalt bistandsarbeid med hovedfokus på tuberkulose. LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.