Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Førerkort og helsekrav

1. oktober 2016 kom det nye regler om førerkort og helsekrav. Er ikke helsekravene oppfylt skal statsforvalteren vurdere om det kan innvilges dispensasjon.

For mange hjerte- og lungesyke vil sykdommen ikke ha noen betydning for førerretten eller de får kun en kortere karenstid. Dette gjelder først og fremst for gruppe 1 førerkort som personbil. Vurderingen av om helsekravene er oppfylt gjøres av fastlege eller spesialist. Mener legen du skal ilegges kjøreforbud en periode, informeres du om det.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder som mer detaljert beskriver hvilke helsekrav som gjelder for ulike diagnoser. Den finner du her: 

Førerkort – veileder til helsekrav (PDF)

Pasientombud

Bistanden er gratis og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud / Personvernombud
41 54 69 63

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter for hjerte- og lungesyke.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus.