Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

Fysioterapi etter hjerneslag

Etter et hjerneslag kan du ha god nytte av fysioterapi.

Manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske metoder velges ut fra hva du har behov for. I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut.

Hemiplegi og annen motorisk funksjonsforstyrrelse etter hjerneslag gir rett til fysikalsk behandling hos fysioterapeut med kommunal avtale. Kommunen skal ha tilbud om fysioterapi.

Bestilling av fysioterapi

Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger krav om henvisning fra lege eller sykehus for å få fysioterapi. Du kan bestille time direkte hos fysioterapeuten. Skal du få fysioterapi med trygderefusjon, må du bestille time hos en fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. Egenandelen du betaler inngår i frikortet og blir registrert hos HELFO. Når du i 2022 har betalt egenandeler på 2 921 kroner, får du frikort som betyr at du ikke skal betale egenandel ut året.

Pasientombud

Bistanden er gratis, og omfatter områder som trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv.

Atle Larsen

Atle Larsen

Pasientombud
22 79 90 10

Kan bistå med blant annet trygdeytelser, pasientrettigheter, rett til helsehjelp, trygd, forsikring, skatt, yrkesskader, erstatning og arbeidsliv. Pasientombudet kan for eksempel kontaktes for juridiske råd og veiledning når det gjelder yrkesskadeerstatning. For oppfølging av saker kreves at du er medlem i LHL.

Pasientombudet holder også kurs om rettigheter.

I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter og medlem av Pasientskadenemnda.