Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva skjer under og etter et hjerneslag

Webinar: Hva skjer under og etter et hjerneslag

Tid
kl. 18.00–20.00

STED: Digitalt / Webinar
,


I anledning Hjerneuken 2021 har vi digitalt seminar om hjerneslag.

Hva skjer under og etter et hjerneslag?

Det er gratis å delta.

Arrangør:
Oslo universitetssykehus OUS i samarbeid med Norsk Nevrologisk forening, LHL Hjerneslag og LHL Hjerneslag Oslo og Akershus.

Program

Møteledere er overlegene Christian Georg Lund og Karolina Skagen.

 • 18.00–18.05: Velkommen
  Christian Georg Lund 

 • 18.05–18.10: Kort om brukerorganisasjonen LHL Hjerneslag 
  Generalsekretær Tommy Skar

 • 18.10–18.30: Moyamoya – tiltak for bedre pasientbehandling
  Markus Wiedmann og Ann-Monica Esekielsen 

 • 18.30–18.50: Veien inn til sykehus når et hjerneslag rammer
  Maren Ranhoff Hov og Mona Guterud 

 • 18.50–19.10: Akutt hjerneslag – blodproppen må vekk
  Christian Georg Lund 

 • 19.10–19.25: Et fullgodt liv etter trombektomi
  Gisle Berg Helland og Tove Auset

 • 19.25– Svar på utvalgte spørsmål fra publikum
  Via chat fra seere.

 

Deltakere
Christian Lund Christian Georg Lund
ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling OUS Rikshospitalet.
Karolina Skagen Karolina Skagen
ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling Rikshospitalet.
Tommy Skar Tommy Skar
Generalsekretær LHL Hjerneslag.
Markus Wiedmann Markus Wiedmann
Spesialist i nevrokirurgi og overlege ved Nevrokirurgisk avdeling OUS Rikshospitalet.
Ann-Monica Esekielsen Ann-Monica Esekielsen
Brukerrepresentant LHL Hjerneslag og LHL Storfjord.
Maren Ranhoff Hov Maren Ranhoff Hov
Ph.d., førsteamanuensis ved Paramedisinutdanningen, OsloMet, lege i spesialisering i nevrologi ved seksjon for hjerneslag ved Nevrologisk avdeling OUS Ullevål og seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Mona Guterund Mona Guterund
Ambulansearbeider ved Prehospital avdeling OUS Ullevål, M.Sc. i Prehospital Critical Care og ph.d.-stipendiat ved OUS og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Gisle Berg Helland Gisle Berg Helland
Lege og ph.d.-stipendiat, Seksjon for hjerneslag, Nevrologisk avdeling OUS Ullevål.
Silje Ask Solbakken Tove Auset
Tidligere pasient.