Hopp direkte til innhold
Besteforelder og barnebarn
Foto: Shutterstock

Om LHL

LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 240 lokallag, interessegrupper og nettverk.

LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

Bedre folkehelse – siden 1943

På stiftelsesmøtet til Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO) som Ragnar Strøm organiserte 14. oktober 1943, bestemte tre kvinner og to menn seg for at de skulle begynne å jobbe med tre saker: medlemsorganisering, krav om ettertrygd og bygging av yrkesskole på Krokeide. De ville bygge en medlemsorganisasjon for å få pasientmakt, de ville jobbe med politikk for å få en rettferdig og nødvendig trygd, og de ville bygge et tjenestetilbud til mennesker som trengte det.

Slik har det altså vært helt fra stiftelsesmøtet til LHL. Dette er en arv vi er stolte av å videreføre.

Kontakt

Kontakt oss

Ledelse og kontaktpersoner

Aktuelt

Norge rundt med LHL
Personlige historier og engasjement fra lokallagene over hele landet.

Aktuelle saker
Pressemeldinger og aktuelle saker.

Vår historie
LHL ble etablert i 1943, siden da har vi kjempet for pasienters rettigheter og en bedre folkehelse.

Bildegalleri
Bilder til nedlasting

Profilmanual
Retningslinjer for bruk av logo, farger, profilelementer og maler.

Jobb hos oss

LHL-kalenderen 2023

Gi bort en verdifull julegave som varer!

Det skal ikke så mye til for å skape håp og glede for andre mennesker. Bidrag til LHLs arbeid gir utrolig mye varme og støtte til noen som trenger en utstrakt hånd, noen å snakke med og trygghet i en vanskelig tid. Ingen skal stå alene når sykdom rammer!

Kjøp LHL-kalenderen for 2023

Organisering og ledelse

LHL er en medlemsorganisasjon med demokratisk styringsstruktur, som blant annet betyr at det er medlemmene som eier LHL. Overskudd i virksomheten kommer medlemmene og pasientene til gode i form av fortsatt drift og videreutvikling av nye tilbud.

Vårt ideelle formål er nedfelt i vedtektene. De er besluttet av landsmøtet som er LHLs høyeste beslutningsorgan. Sentralstyret styrer LHLs organisasjon og virksomheter i landsmøteperioden. Mer om:

LHL består av nærmere 250 lokallag, interessegrupper og nettverk spredt over hele landet. Hver dag arrangerer lokallagene aktiviteter som oppfyller LHLs formål, som treningsgrupper, likepersonstjenester, kurs og medlemsmøter. Politisk påvirkningsarbeid er også en viktig aktivitet som tjener vårt formål som ideell organisasjon.

Les mer om vår lokalpolitiske plattform

Mer om virksomheten

LHL Hjerneslag og Afasi og LHL Astma og allergi er en del av LHL, hvor medlemmer med interesser knyttet til disse områdene har sine demokratiske rettigheter ivaretatt gjennom LHLs medlemsorganisasjon. Hvert medlem i LHL er knyttet til et av våre nærmere 250 lokallag over hele landet, og kan også være med i en interessegruppe eller nettverk.

LHL Førstehjelp er medlemmenes egen nettbutikk. Den eies og drives av LHL. Ved å handle i vår nettbutikk bidrar du samtidig til det viktige arbeidet vi gjør for landets pasienter. Alt overskuddet går til dette arbeidet.

Afasiforbundet i Norge blir en del av LHL. LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse og til personer med annen ervervet hjerneskade.

Vi driver også flere klinikker og sykehus: LHL-sykehuset Gardermoen, Sandvika Nevrosenter, LHL-sykehuset Vestfold og LHL-klinikken Tønsberg.

LHL er del av NCD-alliansen

NCD-alliansen samarbeider i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer (Non-Communicable Diseases - NCD). 

NCD-alliansen representerer de store sykdomsgruppene innenfor definisjonen ikke-smittsomme sykdommer: diabetes, kreft, psykiske lidelser, kroniske lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer. Vi jobber for en bred og inkluderende folkehelsepolitikk, og et helhetlig syn på helse der fysisk og psykisk helse henger sammen.

NCD-alliansen består av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse, Nasjonalforeningen for folkehelsen og LHL.

Kreftforeningen   Nasjonalforeningen for folkehelsen   Rådet for psykisk helse   Diabetesforbundet   LHL

LHL er med i Pasientkontaktutvalget i Legemiddelindustriforeningen. Her deles relevant informasjon til og for pasienter og -organisasjoner: informasjon om kliniske studier, hvem er egentlig legemiddelindustrien, legemiddelmangel, koronaviruset og mye mer.

https://www.lmi.no/for-pasientorganisasjoner/