Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Blodtrykksmåling
Foto: Shutterstock

Høyt blodtrykk og hjerneslag

Hypertensjon, omtalt som høyt blodtrykk, er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag/TIA (Transitorisk iskemisk anfall), både for første gangs slag og for residiv.

Å senke blodtrykket beskytter mot nye hjerneinfarkt og hjerneblødning, samt andre vaskulære hendelser

Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver og slagsykepleier

Ifølge Norsk hjerneslagregisters årsrapport for 2021, hadde 56 prosent av de som ble innlagt med hjerneslag det året høyt blodtrykk.

I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag, er blodtrykkssenkende behandling en viktig del av sekundærforebyggingen. Sekundærforebyggingen, som kan betraktes som både å behandle eksisterende slag og forhindre nye, består av to strategier: Legemiddelbehandling og endring i levevaner.

Ifølge retningslinjene bør pasienter med hjerneslag/TIA med blodtrykk > 140/90 mmHg få behandling med blodtrykksenkende legemidler hvis slik behandling ikke gir alvorlige bivirkninger. Man anser blodtrykkssenkende behandling som det viktigste sekundærforebyggende tiltak ved hjerneslag.

Retningslinjene anbefaler også at etter hjerneslag eller TIA bør alle få råd og veiledning om endringer i levevaner som kan redusere blodtrykket; som økt fysisk aktivitet, vektreduksjon ved overvekt og redusert saltinntak.

God og riktig blodtrykkskontroll
De fleste som har høyt blodtrykk føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

Det er viktig å være godt forberedt når du skal måle blodtrykk, slik at resultatet blir mest mulig korrekt, sier helsefaglig rådgiver og slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke.

Slik forbereder du deg når du skal måle blodtrykket på overarm

For fysisk aktivitet er det anbefalt utholdenhetstrening en til tre ganger per uke, og helst minimum 30 minutter hver gang. Indikator for riktig aktivitetsnivå er at pasienten føler seg andpusten, men kan føre en samtale.

SlagNytt har flere ganger hatt kosthold som tema. Det er vist at reduksjon av saltinntak i kombinasjon med høyt inntak av frukt og grønnsaker reduserer blodtrykket. En metaanalyse har vist at inntak av minst fem enheter frukt og grønnsaker daglig reduserer risikoen for hjerneslag.

Vektreduksjon fører til bedring av risikofaktorprofilen for hjerneslag (lavere blodtrykk, lavere blodsukker og lavere lipider).

Velkommen til Hjertekampen, med Ona Eklund, fysioterapeut i LHL

3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Bli med på Hjertekampen - aktivitet bidrar til god hjertehelse. Hjertekampen er et enkelt og inspirerende trenings- og kostholdsprogram utviklet av LHLs fysioterapeuter i samarbeid med lege og ernæringsfysiolog.

Les mer om Hjertekampen