Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kurert, men ikke frisk

Tenk deg at du tar din siste tablett etter å ha svelget flere antibiotika hver dag i mange måneder. Nå er du endelig frisk av tuberkulose! Men månedene og årene går, og du er like tung i pusten og like sliten. Det er vanskelig å arbeide, og turen til butikken er altfor lang. Sånn er det for mange- både unge og gamle- som har gjennomgått tuberkulosebehandling. Vi synes det er på tide å gjøre noe med dette, og har satt i gang med lungerehabilitering i lokalmiljøet.

Så hvilken effekt har enkel og lokal lungerehabilitering?  Dette er spørsmålet vi nå prøver å få svar på ved våre prosjekt i Tanzania og Malawi. Det finnes lite eller ingen tilbud om lungerehabilitering i disse to landene fra før, men vi tror at ved enkle grep og med lav kostnad kan utvikle et lungerehabiliteringsprogram som kan gjennomføres av tidligere tuberkulosepasienter sammen med personer i sitt eget lokalsamfunn.

Vår målgruppe er alle som lever med lungeskader og pusteproblemer etter en tuberkulosesykdom. De fleste får aldri en diagnose, men lever med nedsatt livskvalitet resten av livet. Det er estimert at rundt 2/3 av tidligere lungetuberkulosepasienter sliter med senskader på lungene.

Det er to ulike modeller for lungerehabilitering som nå skal bli prøvd ut. I Malawi er programmet hovedsakelig drevet at pasientorganisasjonen Paradiso, og deltakerne skal gjennomføre fysioterapiøvelser og trim over en 12 ukers periode. Effekten måles ved hjelp av spirometri og en gå-test.

20210325_103119_3.jpg

I Tanzania planlegges det et større forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom spesialistsykehuset Kibong'oto og pasientorganisasjonen Mukikute. Her vil deltakerne også få medisiner ved behov, og flere tester, blant annet lungerøntgen, er inkludert. Rehabiliteringsgruppene samles i lokalsamfunnet sammen med Mukikute gjennom 6 måneder.

Mange i Tanzania og Malawi lever med dårlige lunger. Det er estimert at 26 millioner mennesker på det afrikanske kontinentet har KOLS, og de fleste er udiagnostisert. Og blant gruvearbeidere ser vi ofte både tuberkulose og kroniske sykdommer som silikose. Vi håper at ved å vise at våre enkle lungerehabiliteringsprogram fungerer bra for tidligere tuberkulosepasienter, bidrar til at helsevesenet kan tilby dette til alle andre med kroniske lungesykdommer.

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver