Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

In But Free, Zambia

In But Free (IBF) er en liten organisasjon som har jobbet med forebygging av hiv i zambiske fengsler siden 1995.

Organisasjonen består av leger og folkehelseeksperter som frivillig jobber for å bedre levevilkår og helse for de innsatte.

IBF er en viktig aktør i flere rådgivende organer i Zambia, de har publisert flere forskningsartikler og er vel anerkjent av fengselsmyndighetene. Blant annet har de vært en viktig bidragsyter ved utarbeidelsen av et veiledningsdokument for behandling av hiv i fengsel. Dokumentet ble nylig vedtatt av zambiske myndigheter.

I tillegg til forskningsarbed, jobber In But Free med informasjonsarbeid og opplæring av både fengselsansatte og -innsatte. Å gi de innsatte ansvar og respekt, samt mulighet til å opptre som likemenn for andre innsatte, er et nyskapende tiltak som In But Free, LHL Internasjonal og fengslene i provinsen Copperbelt i Zambia har stor tiltro til.

In But Free skaper også møteplasser mellom ulike aktører involvert i fengslene, og er opptatt av åpenhet og reduksjon av stigma rundt tuberkulose og hiv.

Les mer om tuberkulose og stigmatisering.

Bilde av tre yngre damer i fengselet i Zambia.

In But Free er en rettighetsbasert organisasjon som mener at innsatte som er straffet av rettsvesenet ikke skal straffes dobbelt gjennom å bli smittet av infeksjonssykdommer under soningen. Innsatte har rett til å bli beskyttet fra hiv og tuberkulose.

LHL Internasjonal har samarbeidet med IBF gjennom CHEP siden 2012, og inngikk egen kontrakt med dem i 2015.