Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Marcus Bleasdale

Temeke kommunale tuberkuloseprogram, Tanzania

Det regionale tuberkulose- og lepraprogrammet i Temeke ble etablert som del av det nasjonale, offentlige TB-programmet i Tanzania i 1977. I dag omfatter dette totalt 26 regioner.

Temeke ligger i Dar es Salaam-regionen, og helsetjenestene mot tuberkulose er igjen delt inn i åtte oppfølgingsdistrikt, hver av dem ledet av en helseutdannet distriktskoordinator med en lege som regional koordinator.

Temeke har anslagsvis 1,3 millioner innbyggere og er det fattigste av de tre helseregionene i Dar es Salaam. Totalt sett diagnostiseres rundt 25 prosent av alle tuberkulosetilfeller i Tanzania i Dar es Salaam.

LHL Internasjonal har formelt samarbeidet med helseprogrammet i Temeke siden 2006. Samarbeidet resulterte i etableringen av pasientorganisasjonen Mukikute, som senere har blitt en egen prosjektpartner.

Offentlige og private aktører

Tuberkulosearbeidet i kommunen drives av både offentlige og private klinikker, men alle må følge retningslinjene og behandlingsprotokollene som er fastlagt nasjonalt som faglig standard.

Et godt tuberkuloseprogram krever god diagnostikk med kvalitetssikrede laboratorietjenester, helsepersonell som opptrer profesjonelt overfor pasientene og utfører jobben riktig, og godt samarbeid med andre aktører.

Regionskoordinatoren reiser jevnlig rundt og veileder til de forskjellige klinikkene for å sikre at de arbeider systematisk og riktig. Dessverre er det offentlige systemet ikke full-finansiert. Selv om pasientene ikke skal betale for tuberkulosemedisinen de trenger, medfører det såpass mange ekstrautgifter å være syk, at fattigdommen er et alvorlig hinder for at folk skal følge opp hele behandlingen.

Bedre koordinering

Samarbeidet med LHL Internasjonal skal bidra til å forbedre resultatene slik at flere pasienter kan bli tidlig diagnostisert og behandlet. Det bidrar til bedre koordinering av innsatsen for de som er rammet av både tuberkulose og hiv, og retter oppmerksomheten mot spesielt utsatte individer som barn, slumbeboere, rusavhengige, eldre mennesker og flyktninger.

Les mer om koinfeksjon, hiv og tuberkulose.

Utvikling av pasientvennlig informasjonsmateriell og helsekommunikasjon har bidratt til bedre samarbeidsklima på klinikkene, og bedre forståelse av pasientenes situasjon når de er rammet av tuberkulose. Helsepersonell har også fått mulighet til å delta på faglige kurs og i forskning, slik at de kan få presentert resultatene sine utover lokalmiljøet.

Les hvorfor god helsekommunikasjon er viktig for tuberkulosepasienter. 

Store utfordringer

Det er fortsatt mange utfordringer fordi mange pasienter blir diagnostisert altfor sent, og dermed er det større risiko for at de dør eller har smittet andre før de kommer til behandling. Derfor er samarbeidet med pasientorganisasjonen Mukikute viktig for å bedre folkeopplysning og grasrotinnsatsen i kampen mot tuberkulosen i Temeke.