Hopp direkte til innhold

LHL Kongsberg

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss

Vi har trim- og treningstilbud. Se kalenderen for hva, hvor og når

 

LHL Kongsberg

Adresse: LHL Kongsberg
Pb 709
3606 KONGSBERG
Tlf: Mobil: 48266865
E-post: Bankkonto: 22911605388
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Haukland Leder i lokallag rolf.haukland@ebnett.no 32734251 92823351
Reidun Gundersen 1 Varamedlem reidungundersen75@gmail.com 94786523 94786523
Kåre Tho 2. Varamedlem kare.tho@hotmail.com 32734120 91710933
Wenche Haukeli Brukerrep. kommunalt råd wehauke@online.no 32735069 95236637
Bjørn Thorsdalen Instruktør trim og turgrupper, Styremedlem lokallag bjorn.thorsdalen@ebnett.no 98100724 98100724
Roald Adolfsen IT-kontakt/medlemsregister, 1 Varamedlem roald@dmc.no 92080624 92080624
Sverre Corneliussen Kasserer svercor@yahoo.no 92409838
Ole Harald Bråten Leder i valgkomite lokallag ole.har.bra@gmail.com 99560604
Gunn Helen Amundsen Likemannsansv. lokallag Gunn.helen@outlook.com 93817276
Jan Arne Dammen Mediekontakt arnedam@online.no 32885507 90593153
Ivar Sundt Sekretær, IT-kontakt/medlemsregister, Sekretær, Styremedlem lokallag i-su@online.no 32731494 92403042
Alf Erling Smørgrav Studieleder lokallag alf.erling.smorgrav@gmail.com 92039068 92039068
Marit Haukland Styremedlem lokallag marit.haukland@ebnett.no 32734251 92811266

Våre aktiviteter