Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Binyrebarksvikt og Cushings syndrom

Langvarig bruk av kortisonpreparater, f.eks. Prednisolon, kan forårsake alvorlige bivirkninger, som for eksempel Cushings syndrom og binyrebarksvikt.

Binyrebarken er avgjørende for kroppens evne til å produsere hormonet kortisol, som er viktig for energiregulering, næringsopptak i beinvev og påvirker kroppens immunforsvar og nerveceller. Kortisol er et stresshormon som kroppen produserer naturlig, med høyest konsentrasjon tidlig om morgenen og synkende utover dagen. Ved belastninger (stress) vil behovet, og dermed produksjonen, normalt øke.

Grunnen til at man gir Prednisolon til organtransplanterte personer, er at dette bidrar til å dempe enkelte deler av immunforsvaret for å hindre avstøting.

Cushings syndrom

Cushings syndrom er en sykdom som vanligvis skyldes overproduksjon av hormonet kortisol. Hos personer som tar Prednisolon skyldes Cushings syndrom at Prednisolonen kommer i tillegg til kroppens egenproduksjon av kortisol. Dette gjør at man samlet sett kan få forhøyede nivåer av kortikosteroider, som dermed tilsvarer diagnosen Cushing´s syndrom. Diagnosen fører til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og beinskjørhet. Symptomene er varierte, men økt matlyst, såkalt måneansikt, økt hårvekst og blåflekker er mulige symptomer.

Hovedsymptomet på Cushings syndrom er dog vektøkning, og tilstanden er mer vanlig hos kvinner enn hos menn. Andre symptomer som kan opptre sammen med vektøkningen, kan være strekkmerker, lang grotid for skadet hud, ekstrem tretthet og tap av muskelmasse. Analyse av spytt eller urin brukes for å bekrefte diagnosen.

Omlegging av kostholdet kan være nødvendig, og jevnlig mosjon er viktig for å redusere den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Binyrebarksvikt

Binyrebarksvikt kan også inntre etter langvarig behandling med Prednisolon. Dette skyldes at hjernen får signaler om at kroppen har nok kortisol i blodet og at binyrebarken derfor ikke trenger å opprettholde sin egenproduksjon. Symptomer på binyrebarksvikt kan være svakhet, manglende appetitt, diaré, kvalme, oppkast, leddsmerter, og redusert stresstoleranse.

Binyrebarksvikt påvises ved blodprøver.

Personer med denne diagnosen må være klar over sin reduserte toleranse for psykiske og fysiske påkjenninger, samt huske å bære medikamentkort som bekrefter diagnosen og inneholder nøyaktige opplysninger om medikamenter og dosering. Ved infeksjoner, kirurgiske inngrep eller andre store påkjenninger, er det avgjørende at kroppen har tilstrekkelig nivå av kortisol/Prednisolon. Ellers kan pasienter med binyrebarksvikt gå inn i det som kalles Addisons krise, noe som kan være livstruende.