Hopp direkte til innhold

Livet etter transplantasjon

Å leve med et nytt organ er et nytt liv. Det er en overgang fra å være døende til å ha helt andre utsikter. Her ligger det et hav av muligheter som ville være utenkelige uten dette livreddende inngrepet.

Men ingen store operasjoner er uten risiko, og de medisinene vi må ta for å hindre avstøtning har også sine sider. Dette er prisen for den unike muligheten vi er så heldige å ha fått.

Det er viktig å understreke at ingen forløp er like. Noen får svært få bivirkninger og komplikasjoner, mens andre får mange. Listen under inneholder ikke alle eventualiteter, men kan gi et bilde av ulike utfordringer det kan være greit å være klar over.

Bivirkninger og tilleggstilstander

Når man kommer seg etter inngrepet oppstår en ny normal. Denne er ulik for alle. 

Foran deg står en ny hverdag på livslang behandling med immundempende medisiner. Dette kan føre til ulike bivirkninger eller tilleggstilstander. For noen blir de mange og kompliserte, mens de for andre nærmest ikke er merkbare - med tanke på hva man  kommer fra. Men realistisk sett er det vanlig, særlig på sikt, å få enkelte plager av det medikamentelle regimet. Her har vi samlet noen av de kjente utfordringene det kan være greit å ha hørt om. 

Les om bivirkninger og tilleggstilstander

Velkommen til Hjertekampen, med Ona Eklund, fysioterapeut i LHL

Tren med LHL: 3x30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Bli med på Hjertekampen - aktivitet bidrar til god hjertehelse. LHL har laget Hjertekampen, et gratis, enkelt og inspirerende treningsprogram og kostholdsprogram. Det er utviklet av LHLs fysioterapeuter sammen med lege og ernæringsfysiolog.

Tren med LHL - Hjertekampen