Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Du som reiser langt til kontroller

Utgifter i forbindelse med nødvendige kontroller på Rikshospitalet har vært et hett tema blant oss transplanterte. Etter foredraget til Pasientreiser på Landskonferansen vår i høst har styret lært at det finnes en løsning for dem som må reise langt. Dette har vi derfor tatt tak i.

Oppskrift

Bor du mer enn 300 kilometer fra Rikshospitalet finnes det nemlig en regel som sier at utgiftene dine til overnatting dekkes i sin helhet, dersom det å reise hjem og sove der, ville kostet mer enn hotellovernattingen. Styret har derfor utarbeidet en oppskrift som kan benyttes i søknader om dekning av utgifter til overnatting ved transplantasjonskontroller på Rikshospitalet. 

  1. Regn ut hva det ville koste å reise hjem på kvelden og tilbake på morgenen - store og små beløp (også bussbilletter) og legg det sammen til et tall. Sett tallet inn på det første stedet det står «sum» i teksten under.
  2. Fyll inn alle spesifiserte beløp i parentesen i teksten under. 
  3. Fyll inn prisen for en natt på hotellet på det andre stedet det står «sum».

Jeg velger å overnatte i nærheten av Rikshospitalet mellom behandlingsdagene da billigste reise jeg ville kunne rekke, vil komme på «sum» kroner per natt (for eksempel: flybuss sum + fly sum + flybuss sum + flybuss sum + fly sum + flybuss sum). Dette overstiger kostnaden ved overnatting som endte på «sum» per natt.

Jeg søker derfor om full dekning for kost og overnatting etter Pasientforskriftens §12, som sier at:

«Velger en pasient å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom flere behandlinger, dekkes pasientens utgifter til kost og overnatting fullt ut hvis dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for det regionale helseforetaket.»

Pasientforskriften §12

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hvordan det fungerer!

Å løse problemet for dem som reiser langt er selvfølgelig ikke nok - det må løses for alle! Men da er vi over i et politisk landskap, og det å endre reglene tar en smule lengre tid...

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med medisinsk tilsyn er også en utfordring for mange flere enn oss. LHL Transplantert håper derfor at vi skal får LHL og andre tungvektere med på laget for å sloss for å få tilbake et gratis behandlingstilbud til alle!