Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Fatigue etter transplantasjon

Fatigue er et vanlig problem etter transplantasjon. Fatigue kan beskrives som en vedvarende tilstand av utmattelse som ikke går over når man hviler.

Typiske symptomer er uttalt slitenhet etter påkjenning, sammen med søvnforstyrrelser og kognitive begrensninger. Sykdommen påvirker det daglige funksjonsnivået og den helserelaterte livskvaliteten. Den vil i mange tilfeller gi redusert arbeidskapasitet.

Mange beskriver fatigue som den følelsen av kraftløshet man kan oppleve når man er syk. Vi snakker altså ikke om slitenhet i tradisjonell forstand.

I en svensk studie av lungetransplanterte fant man at den viktigste faktoren ved fatigue er generelt psykisk velvære. Altså: jo lavere nivå av psykisk velvære, desto høyere nivå av fatigue. Det er også en klar sammenheng mellom tungpust og fatigue. Tungpust påvirker både generell, fysisk og mental fatigue. Det er også sterk sammenheng mellom søvnproblemer, dårlig appetitt og fatigue.

Kognitiv terapi, gradert trening og gradert aktivitetstilpasning er behandlingsstrategier som har vist gode resultater for å bedre fatigue. Medikamentell behandling og undervisning er ikke tilstrekkelig.