Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fra fastlege til rehabilitering

Vi vet at flere av våre medlemmer har hatt problemer med å få fastlege eller behandler til å søke rehabilitering for dem, eller med å få søkt rett type rehabilitering. Så her følger en liten oppskrift/noen tips.

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Kapittel 2. Generelt om habilitering og rehabilitering

§ 3.Definisjon av habilitering og rehabilitering

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."

  1. Dere bestiller time hos fastlege. Skriv en lapp på forhånd med hvilke utfordringer, plager og ønsker dere har. Skriv gjerne ut, og ta med disse arkene fra LHL-transplantert.
  2. Under legetimen må legen fylle uten sjekkliste for henvisning til rehabilitering, i samråd med dere. Få med at dere er transplanterte, at dere har behov for å bygge opp/vedlikeholde en sunn livstil slik at dere kan delta i jobb, i samfunnet eller på det sosiale plan. Husk å få fastlegen til å beskrive alle deres plager og utfordringer! Her kan dere legge ved et ønske om hvor dere ønsker å reise til rehabilitering. Ved ønske om Unicare Røros begrunnes det med at dette er det ENESTE rehabiliteringstilbudet i landet med eget gruppeopplegg for hjerte/lungetransplanterte. Skjemaet med sjekklisten sendes elektronisk fra fastlege til regional koordinerende enhet.
  3. Regionale koordinerende enhet skal nå gjøre en vurdering på om dere har rett til rehabilitering, det er derfor viktig at begrunnelsen fra fastlege er god og nøyaktig. Hvis svar herfra drøyer mer enn 14 dager så purr på svar!
  4. Dersom det blir vurdert at du har rett til rehabilitering blir søknaden oversendt behandlingsstedet.
  5. Rehabiliteringsstedet setter deg nå opp på ønsket kurs (forbeholdt plass) og sender deg velkomstbrev i posten.
  6. Om man opplever å få avslag så skal Regionale koordinerende enhet oppgi årsak til avslag og hvilket kriterie som ikke er oppfylt. Erfaringsmessig så skyldes mange avslag manglende informasjon i henvisningen fra fastlege. Eller at man har hatt gjentatte opphold før, og at situasjonen ikke er forandret. Men etter korona vil vi mene at mye er forandret for oss alle, både mentalt og fysisk. Vi har vel mange vært isolert og mindre aktive en lang periode nå. Livet som transplantert er uansett stadig i forandring.