Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helvetesild hos hjerte- og lungetransplanterte

Helvetesild (herpes zoster) er en virussykdom som skyldes det samme viruset som gir vannkopper. Vanlige symptomer er utslett, kløe og brennende smerter. Så mange som 10-20% av befolkningen vil få helvetesild i løpet av livet, og hyppigheten øker med alderen. Vi erfarer også at en god del av dere som er transplanterte, opplever utbrudd av dette.

Etter å ha hatt vannkopper slår vannkoppviruset seg ned i nerveknuter som ligger langs ryggraden. Her ligger viruset i årevis uten at en har symptomer. Når en blir eldre eller ved nedsatt immunforsvar, kan viruset "våkne til liv", men helvetesild kan også ses uten kjent årsak. Det er kun de nervene som er infisert med virus som kan sende ut nye virus langs nervetrådene sine. Av den grunn er det som oftest bare et begrenset område som rammes, som oftest i brystkasseområdet eller av og til i hals- og ansiktsregionen. I nesten alle tilfeller er det bare den ene halvsiden av kroppen som rammes.

https://www.helsenorge.no/sykdom/hud-og-har/helvetesild/

Symptomer

Helvetesild starter gjerne med en generell sykdomsfølelse i kroppen, før du kjenner kløe, prikking, svie og smerter fra et avgrenset hudområde. Etter 3–6 dager utvikler det seg blemmer i det smertefulle området. Blemmene kan bli betente og sprekker gjerne før de tørker inn. Hos noen vil utslettet føre til arr og pigmentforandringer i det aktuelle hudområdet. Graden av smerte vil variere fra person til person, men den når gjerne sitt maksimum etter cirka 1 uke.

Når bør du kontakte lege?

Helst samme døgn som du har fått helvetesild. Behandling bør absolutt settes i gang i løpet av 2–3 dager etter utslettes frembrudd, for å gi best og raskest mulig effekt.

Ved helvetesild i ansiktsregionen, må du kontakte legen snarest på grunn av fare for påvirkning av synet.

Sykdomsforløp ved helvetesild

Vanligvis er symptomene på sitt verste i løpet av den første uken. Så ser man en gradvis tilbakegang i løpet av 2–3 uker. Enkelte (ca 10 prosent) kan ha nervesmerter i måneder og år etter at de ble smittet. Dette kalles postherpetisk nevralgi, og risikoen for å få dette øker med alderen. Man får sjelden sykdommen mer enn en gang i livet.

Hva kan du gjøre selv?

Det er viktig å holde utslettet rent og tørt slik at det ikke kommer infeksjon i sårene. Dekk gjerne over utslettet med kompresser som ikke kleber seg til såret.

Bakteriedrepende eller antiseptisk krem anbefales for de hjertetransplanterte, for å hindre infeksjon. Eksempler på slik krem er Bacimycin, Brulidine og Pyrisept. På lungesiden pleier man derimot ikke å anbefale slik krem.

Viruset finnes i blemmene. God håndhygiene hos alle i nærmiljøet, er derfor viktig slik at du ikke blir smittet av andre som har berørt utslettet. Dr. Andreassen presiserer at du som transplantert, ikke må stelle blemmene eller være i berøring med den syke. Videre at dere som har barn, er besteforeldre eller på annen måte har tett omgang med barn, må unngå nærkontakt med dem så lenge vannkoppene er i aktiv fase, dvs. så lenge det er utslett/blemmer/symptomer som kan smitte.

Behandling av helvetesild

De som har nedsatt immunforsvar skal ha antivirale legemidler (valaciklovir, aciklovir) som hindrer formering av virus i kroppen. Slik behandling må settes i gang så raskt som mulig etter utslettets frembrudd, og vanligvis innen 2–3 døgn for å være effektiv. Behandlingen forkorter sykdomsforløpet, og kan minske sjansene for vedvarende nervesmerter. Konferer gjerne med Tx-kyndig lege på Rikshospitalet.

Dessuten består behandlingen i å holde utslettet/sårene rene for å unngå infeksjoner. Hva slags smertestillende du behøver, vil legen vurdere ut fra graden av smerter du har. Det finnes også smertestillende krem som kan smøres direkte på utslettet ved uttalte smerter (Xylocain-salve). Bruk da hansker, slik at du unngår direkte berøring med blemmene.