Hopp direkte til innhold

LHL Troms og Finnmark (LHL Troms)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Troms ble valgt i mars 2015.

bilde av Elsa Bendiksen, Tor Bosch, Marit Myklevoll, Hermund Dalvik og Eeva RandellFylkesutvalget i Troms representert ved Elsa Bendiksen, Tor Bosch, Marit Myklevoll, Hermund Dalvik og Eeva Randell (Foto: Christopher Olssøn)

LHL Troms

Adresse: LHL Troms
LHL Troms
9445 TOVIK
Tlf: Mobil:
E-post: Bankkonto: 47000593377
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Marit Myklevoll Fylkesutvalgsleder marit.myklevoll@gmail.com 97955638 97955638
Paul Christian Dahlø 1 Varamedlem pachr-d@online.no 97718700
Svein Westvik 2. vara sve-west@online.no 48231083 48231083
Tor Bosch Fylkesstudieleder torbosc@online.no 90132560 90132560
Odd Solberg Leder valgkomite fylke odsol@online.no 93049099 93049099
Eeva Randell Likepersonskoordinator fylkesutvalg eeva.randel@yahoo.no 90518641 90518641
Hermund Dalvik Styremedlem fylkesutvalg hermuda@online.no 41300922 41300922
Finn Edgar Michalski Styremedlem fylkesutvalg fe-micha@online.no 77720948 90743679