Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark (LHL Telemark)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Telemark ble valgt i mars 2019.

Øverst fra venstre: Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen og Arnold Kvarme.
Nederst fra venstre: Rita Andersen og Agnes Haddeland.

Fylkeutvalget i 2019
Fylkesutvalget i Telemark representert ved Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen, Arnold Kvarme, Rita Andersen og Agnes Haddeland (Foto: Grethe Amdal)

 

LHL Telemark

Adresse: LHL Telemark
Rita Andersen, Garvikstrondi 450
3840 SELJORD
Tlf: 97198104 Mobil:
E-post: Bankkonto: 90170608223
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rita Andersen Kontaktperson Interessepolitisk utvalg, Fylkesutvalgsleder, Mediekontakt ritander@online.no 97198104 97198104
Arnold Kverme 1 Varamedlem arnold.kverme@gmail.com 35501007 90747366
Karin Anita Kleivane 2. vara karinanita51@hotmail.com 41611277 41611277
Øystein Johansen Fylkesstudieleder oystein_johansen@outlook.com 91626462
Vidar Bersvendsen Kontaktperson LHL senter, Kasserer, Medlemskontakt vidar.bersvendsen@gmail.com 91559256 91559256
Grethe Johansson Leder valgkomite fylke grethe.johansson@gmail.com 90517230 90517230
Agnes Haddeland Likepersonskoordinator fylkesutvalg agneshaddeland@live.no 35019248 99366560
Knut Helge Bjaaland Nestleder fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister hbjaal@online.no 90170319 90170319

Våre aktiviteter