Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark (LHL Telemark)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Telemark ble valgt i mars 2019.

Øverst fra venstre: Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen og Arnold Kvarme.
Nederst fra venstre: Rita Andersen og Agnes Haddeland.

Fylkeutvalget i 2019
Fylkesutvalget i Telemark representert ved Knut H. Bjaaland, Øystein Johansen, Vidar Bersvendsen, Arnold Kvarme, Rita Andersen og Agnes Haddeland (Foto: Grethe Amdal)

 

LHL Telemark

Adresse: LHL Telemark
Rita Andersen, Garvikstrondi 450
3840 SELJORD
Tlf: 97198104 Mobil:
E-post: Bankkonto: 90170608223
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rita Andersen Kontaktperson Interessepolitisk utvalg, Fylkesutvalgsleder, Mediekontakt 97198104 97198104
Arnold Kverme 1 Varamedlem 35501007 90747366
Karin Anita Kleivane 2. vara 41611277 41611277
Øystein Johansen Fylkesstudieleder 91626462
Vidar Bersvendsen Kontaktperson LHL senter, Kasserer, Medlemskontakt 91559256 91559256
Grethe Johansson Leder valgkomite fylke 90517230 90517230
Agnes Haddeland Likepersonskoordinator fylkesutvalg 35019248 99366560
Knut Helge Bjaaland Nestleder fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister 90170319 90170319

Våre aktiviteter