Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vestfold og Telemark

Adresse: LHL Vestfold og Telemark
Buervegen 18
3711 SKIEN
Tlf: Mobil: 91626462
E-post: Bankkonto: 90170608223
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Øystein Johansen Brukermedvirkningskoordinator, Fylkesutvalgsleder 91626462
Arnold Kverme 1. varamedlem fylkesutvalget, Brukerrep. kommunalt råd, Sekretær 35501007 90747366
Richard Rasmussen 2. varamedlem fylkesutvalget 95053198
Rita Andersen Brukerrep. kommunalt råd 97198104 97198104
Vidar Bersvendsen Kasserer 91559256 91559256
Knut Helge Bjaaland Leder valgkomite fylke 90170319 90170319
Rolf Bjørn Andersen Likepersonskoordinator fylkesutvalg, Styremedlem fylkesutvalg 33060123 97059240
Grethe Johansson Medlem valgkomite fylke 90517230 90517230
Berit Nymoen Medlem valgkomite fylke 33323695 93666719
Leif Larsen Nestleder fylkesutvalg 48284901 48284901
Åse Rasmussen Styremedlem fylkesutvalg, Fylkesstudieleder 97634328 97634328

Våre aktiviteter