Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er det 13 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 62 64 62
Adresse
Buervegen 18, 3711 SKIEN
Org.nr:
871 323 372

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Øystein Johansen Leder 91 62 64 62
Leif Nikolai Larsen Nestleder 48 28 49 01
Hege Aarnes IT-kontakt/Medlemsregister 90 60 83 55
Liv Anne Andersen IT-kontakt/Medlemsregister 92 84 78 31
Hege Aarnes Styremedlem 90 60 83 55
Arnold Kverme Sekretær 90 74 73 66
Liv Anne Andersen Studieleder 92 84 78 31
Leif Nikolai Larsen Likepersonskoordinator 48 28 49 01
Jan Myrvang 1. varamedlem 97 42 40 60
Ragnhild Helene Magner 2. varamedlem
Åse Marit Rasmussen 3. varamedlem 97 63 43 28

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Hugo Arthur Johansen Medlem 92 04 40 64
Marit Høgstli Medlem 91 84 37 83
Rita Andersen Medlem 97 19 81 04

Aktiviteter og arrangementer