Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er det 13 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

  • E-post:
  • Adresse: Buervegen 18, 3711 SKIEN
  • Org.nr: 871 323 372
  • Kontonummer: 9017 06 08223
Styre
Navn Verv E-post Mobil
Øystein Johansen Leder 91 62 64 62
Leif Nikolai Larsen Nestleder Kasserer 48 28 49 01
Liv Anne Andersen IT-kontakt/Medlemsregister Studieleder 92 84 78 31
Arnold Kverme Sekretær 90 74 73 66
Jan Myrvang Likepersonsansvarlig 97 42 40 60
Ragnhild Helene Magner 1. varamedlem 94 49 77 85
Åse Marit Rasmussen 2. varamedlem 97 63 43 28
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Hugo Arthur Johansen Medlem 92 04 40 64
Marit Høgstli Medlem 41 40 42 21
Rita Andersen Medlem 97 19 81 04