Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Vestfold og Telemark

Adresse: LHL Vestfold og Telemark
Buervegen 18
3711 SKIEN
Tlf: Mobil: 91 62 64 62 E-post:
Bankkonto: 9017 06 08223 Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Øystein Johansen Brukermedvirkningskoordinator, Fylkesutvalgsleder 91 62 64 62
Arnold Kverme 1. varamedlem fylkesutvalget, Sekretær 90 74 73 66
Richard Rasmussen 2. varamedlem fylkesutvalget 95 05 31 98
Åse Rasmussen Fylkesstudieleder 97 63 43 28
Vidar Bersvendsen Kasserer 91 55 92 56
Knut Helge Bjaaland Leder valgkomite fylke 90 17 03 19
Rolf Bjørn Andersen Likepersonskoordinator fylkesutvalg 97 05 92 40
Grethe Johansson Medlem valgkomite fylke 90 51 72 30
Berit Nymoen Medlem valgkomite fylke 93 66 67 19
Leif Larsen Nestleder fylkesutvalg 48 28 49 01

Våre aktiviteter