Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er det 13 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

Kontakt oss

Mobil:
91 62 64 62
Adresse
Buervegen 18, 3711 SKIEN
Org.nr:
871 323 372

Styre:

Navn Verv E-post Mobil
Øystein Johansen Leder 91 62 64 62
Leif Larsen Nestleder 48 28 49 01
Leif Larsen IT-kontakt/Medlemsregister 48 28 49 01
Liv Anne Andersen IT-kontakt/Medlemsregister 92 84 78 31
Grethe Johansson Styremedlem 90 51 72 30
Vidar Bersvendsen Styremedlem 91 55 92 56
Arnold Kverme Sekretær 90 74 73 66
Leif Larsen Studieleder 48 28 49 01
Leif Larsen Likepersonskoordinator 48 28 49 01
Liv Anne Andersen 2. varamedlem 92 84 78 31

Valgkomité:

Navn Verv E-post Mobil
Berit Nymoen Medlem 93 66 67 19
Jan Myrvang Medlem 97 42 40 60
Rita Andersen Medlem 97 19 81 04
Ingunn Helen Karlsen Varamedlem 91 52 45 28