Hopp direkte til innhold

LHL Vestfold og Telemark

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

LHL Telemark

Adresse: LHL Telemark
Buervegen 18
3711 SKIEN
Tlf: 97198104 Mobil:
E-post: Bankkonto: 90170608223
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Øystein Johansen Fylkesutvalgsleder, IT-kontakt/medlemsregister, Mediekontakt 91626462
Arnold Kverme 1 Varamedlem 35501007 90747366
Rita Andersen Kontaktperson Interessepolitisk utvalg, Mediekontakt, Medlem valgkomite fylke 97198104 97198104
Vidar Bersvendsen Kontaktperson LHL senter, Medlemskontakt, Kasserer 91559256 91559256
Knut Helge Bjaaland Leder valgkomite fylke 90170319 90170319
Grethe Johansson Medlem valgkomite fylke 90517230 90517230

Våre aktiviteter